Študij

Dodiplomski študij

Študentje lahko na Pedagoški fakulteti v okviru dodiplomskega študija izbirajo med različnimi študijskimi programi.

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Študentski svet

Študijski programi prve stopnje

Alt

Razredni pouk

Alt

Socialna pedagogika

Alt

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Logopedija in surdopedagogika

Alt

Predšolska vzgoja

Alt

Likovna pedagogika

Alt

Dvopredmetni učitelj

Med študijem sem spoznala, da noben izziv ni nepremagljiv.

Sara Lorbek, študentka magistrskega študijskega programa SRP

Smeri študijskega programa Dvopredmetni učitelj

Alt

Biologija

Alt

Gospodinjstvo

Alt

Fizika

Alt

Kemija

Alt

Matematika

Alt

Računalništvo

Alt

Tehnika

Študijski program likovne pedagogike me je seznanil z veliko različnimi umetniškimi smermi in mediji ter mi tako širil obzorja umetniške prakse, profesorji pa so me oblikovali v razmišljujočo ustvarjalko. Ena izmed izkušenj, ki sem jih pri študiju najbolj cenila je ta, da si profesorji niso prizadevali za »kalupljenje« študentov in njihovih umetniških praks, temveč so vzpodbujali raziskovanje različnih možnosti ustvarjanja ter študentom dajali prostor za iskanje lastnih likovnih/umetniških stilov in motivov.

Laura Kranjc, diplomantka likovne pedagogike

Bodi na tekočem