O fakulteti

Zaupne osebe

Pravilnik UL o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju določa, da morajo biti na vsaki članici UL imenovane zaupne osebe, ki uživajo zaupanje zaposlenih in študentov ter lahko nudijo podporo in pomoč morebitnim žrtvam nasilja, nadlegovanja in trpinčenja.

Aktualno

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

daCi 2024 konferenca: zahvala mladim plesalcem

daCi 2024 konferenca: plenarni govori

Izpostavljeno

Pravni akti UL PEF

Senat UL ter Upravni odbor UL sta sprejela Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja oziroma v primeru diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin. Pravilnik v 8. členu določa, da morajo biti na vsaki članici UL imenovane zaupne osebe, ki uživajo zaupanje zaposlenih in študentov in lahko nudijo podporo in pomoč morebitnim žrtvam nasilja, nadlegovanja in trpinčenja.

Zaupna oseba zagotavlja podporo žrtvi in skrbi za varen prostor za pogovor z žrtvijo. Žrtev seznani z njenimi pravicami in ji nudi ustrezne informacije o možnostih za ukrepanje. Seznani jo o možnih oblikah psihosocialne pomoči in ji nudi drugo podporo pred in med postopkom.

Zaupna oseba je dolžna kot zaupne varovati vse podatke, s katerimi se seznani med komunikacijo z žrtvijo. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se žrtev s tem strinja. Zaupna oseba ne more biti priča v postopkih na podlagi Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, razen če se žrtev s tem strinja.

Za zaupne osebe na UL PEF je dekan prof. dr. Janez Vogrinc, v skladu z 8. členom Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani, imenoval naslednje zaposlene:

Za zaupne osebe na UL PEF, je dekan prof. dr. Janez Vogrinc, na podlagi štirinajstega odstavka 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št 16/2023: v nadaljevanju: ZZPri), imenoval naslednje zaposlene:

V univerzitetni komisiji za ugotovitev dejstev in okoliščin (9. člen Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani) Pedagoško fakulteto zastopata:

  • Doc. dr. Tomaž Vec (iz vrst pedagoških delavcev),
  • Nina Kos, pomočnik tajnika (iz vrst strokovnih delavcev)

Bodi na tekočem