Alt
Založba

O založbi UL Pedagoške fakultete

Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje publikacij s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokrivajo različne znanstvene discipline.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zgodovina založbe

Založba UL Pedagoške fakultete deluje od leta 1996.

V času delovanja je izšlo preko sto osemdeset različnih publikacij, ki pokrivajo naslednja študijska področja vzgoje in izobraževanja: biologije, gospodinjstva, fizike, kemije, likovne pedagogike, logopedije in surdopedagogike, matematike, predšolske vzgoje, računalništva, razrednega pouka, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, tehnike in temeljnih pedagoških ved.

V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil in drugih publikacij.

Področje delovanja

V zadnjem času so pri naši založbi izšle tudi vzgojno izobraževalne slikanice, ki so v večji meri rezultat študentskih projektov naše fakultete.

V okviru založbe imamo tudi nekaj zbirk: CEPS Journal Edition, Obrazi edukacije, Pitagora, Sledi, Socialno pedagoške teme in Temeljne razprave.

Prodajne poti so sprva vključevale le neposredno prodajo na Pedagoški fakulteti UL, kasneje pa so se postopno širile s prodajo v zunanjih knjigarnah, prodajo preko zastopnikov in nedavno preko spletne knjigarne. V zadnjem času so vse nove izdaje tržene po ciljnih publikah s strani založbe.

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem