O fakulteti

Tajništvo in strokovne službe

Podporo pri delovanju fakultete nudijo tajništvo in ostale strokovne službe fakultete.

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

Izpostavljeno

  Telefon E – naslov Fax
Tajnica dekanata Vesna Blagotinšek 01 5892 301 tajnistvo@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Tajnik fakultete Janez Gartner 01 5892 301 tajnik@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Pomočnik tajnika fakultete Marjan Stankov, mag. prav. 01 5892 306 Marjan.Stankov@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Pomočnica tajnika fakultete Nina Kos 01 5892 304 Nina.Kos@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Ostali delavci tajništva Mateja Dobovšek 01 5892 222 Mateja.Dobovsek@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Telefon E – naslov
Vodja referata Petra Zuccato 01 5892 343 referat@pef.uni-lj.si
Petra.Zuccato@pef.uni-lj.si

Dodiplomski študij

 
Ivanka Jankovič 01 5892 343 Ivanka.Jankovic@pef.uni-lj.si
Katja Kregar 01 5892 201 Katja.Kregar@pef.uni-lj.si
Anja Žavbi 01 5892 201 Anja.Zavbi@pef.uni-lj.si

Podiplomski študij

  Maja Turšič – Lešnjak 01 5892 231 referat@pef.uni-lj.si
Maja.Lesnjak-Tursic@pef.uni-lj.si

Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (CNIU)

  Vesna Mitrović 01 5892 348 permanentno@pef.uni-lj.si
vesna.mitrovic@pef.uni-lj.si
Tanja Kodra 01 5892 229 permanentno@pef.uni-lj.si
tanja.kodra@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov
  Igor Repac 01 5892 347 mednarodna@pef.uni-lj.si
Igor.Repac@pef.uni-lj.si
Robert Gracar 01 5892 346 mednarodna@pef.uni-lj.si Robert.Gracar@pef.uni-lj.si

Telefon E – naslov Fax
Vodja projektne pisarne Jakob Saje 01 5892 353 Jakob.Saje@pef.uni-lj.si
Andraž Zuccato 01 5892 353 andraz.zuccato@pef.uni-lj.si 01 589 2233
Telefon E – naslov
Vodja kadrovske službe Barbara Mlakar 01 5892 261 ks@pef.uni-lj.si
Barbara.Mlakar@pef.uni-lj.si
Ostali delavki kadrovske službe mag. Andreja Šeškar – Kastelic 01 5892 305 Andreja.Seskar-Kastelic@pef.uni-lj.si
Marina Cimprič 01 5892 354 Marina.Cimpric@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov
Vodja finančno računovodske službe Sašo Bojić 01 5892 227 frs@pef.uni-lj.si
Saso.Bojic@pef.uni-lj.si
Ostali delavci finančno računovodske službe Polona Mehle 01 5892 223 frs@pef.uni-lj.si
Polona.Mehle@pef.uni-lj.si
Martina Novak 01 5892 222 frs@pef.uni-lj.si
Martina.Novak@pef.uni-lj.si
Danijela Pušnik 01 5892 223 frs@pef.uni-lj.si
Danijela.Pusnik@pef.uni-lj.si
Barbara Kotar 01 5892 223 frs@pef.uni-lj.si
Barbara.kotar@pef.uni-lj.si
  Telefon E – naslov
Vodja Službe za informatiko Mitja Golob 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Mitja.Golob@pef.uni-lj.si
Ostali sodelavci Tanja Sraka Mohar 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Tanja.Sraka-Mohar@pef.uni-lj.si
Dejan Plavše 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Dejan.Plavse@pef.uni-lj.si
Florjan Kavčič 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Florjan.Kavcic@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov
Vodja knjižnice Doroteja Božič 01 5892 335 knjiznica@pef.uni-lj.si
Doroteja.Bozic@pef.uni-lj.si
Medknjižnična izposoja Mojca Debevc 01 5892 335 Mojca.Debevc@pef.uni-lj.si
Vodenje bibliografij mag. Andreja Grčar 01 5892 333 Andreja.Grcar@pef.uni-lj.si
Odprta znanost, PEFprints dr. Ksenija Rivo 01 5892 333 Ksenija.Rivo@pef.uni-lj.si
Ostali delavci knjižnice Ana Češarek Banovšek 01 5892 333 Ana.CesarekBanovsek@pef.uni-lj.si
Milena Repa 01 5892 333 Milena.Repa@pef.uni-lj.si
Katja Šikonja Brajkovič 01 5892 333 Katja.Sikonja@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov Fax
Tina Matić 01 5892 344 Tina.Matic@pef.uni-lj.si 01 5892 233
Telefon E – naslov Fax
Vodja tehnične službe Aleksander Steiner 01 5892 203 Aleksander.Steiner@pef.uni-lj.si 01 589 2233
Recepcija Dražen Kalšan 01 5892 200 recepcija@pef.uni-lj.si 01 589 2233
Vzdrževanje Andrej Prašnikar 01 5892 203 Andrej.Prasnikar@pef.uni-lj.si 01 589 2233

Bodi na tekočem