O fakulteti

Tajništvo in strokovne službe

Podporo pri delovanju fakultete nudijo tajništvo in ostale strokovne službe fakultete.

Aktualno

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

daCi 2024 konferenca: zahvala mladim plesalcem

daCi 2024 konferenca: plenarni govori

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Delovni koledar

  Telefon E – naslov Fax
Tajnica dekanata Vesna Blagotinšek 01 5892 301 tajnistvo@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Tajnik fakultete Janez Gartner 01 5892 301 tajnik@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Pomočnik tajnika fakultete Marjan Stankov, mag. prav. 01 5892 306 Marjan.Stankov@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Pomočnica tajnika fakultete Nina Kos 01 5892 304 Nina.Kos@pef.uni-lj.si 01 534 7997
Telefon E – naslov
Vodja referata Petra Zuccato 01 5892 343 referat@pef.uni-lj.si
Petra.Zuccato@pef.uni-lj.si

Dodiplomski študij

 
Ivanka Jankovič 01 5892 343 Ivanka.Jankovic@pef.uni-lj.si
Katja Kregar 01 5892 201 Katja.Kregar@pef.uni-lj.si
Anja Žavbi 01 5892 201 Anja.Zavbi@pef.uni-lj.si

Podiplomski študij

  Maja Turšič – Lešnjak 01 5892 231 referat@pef.uni-lj.si
Maja.Lesnjak-Tursic@pef.uni-lj.si

Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (CNIU)

  Vesna Mitrović 01 5892 348 permanentno@pef.uni-lj.si
vesna.mitrovic@pef.uni-lj.si
Tanja Kodra 01 5892 229 permanentno@pef.uni-lj.si
tanja.kodra@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov
  Igor Repac 01 5892 347 mednarodna@pef.uni-lj.si
Igor.Repac@pef.uni-lj.si
Robert Gracar 01 5892 346 mednarodna@pef.uni-lj.si Robert.Gracar@pef.uni-lj.si

Telefon E – naslov Fax
Vodja projektne pisarne Jakob Saje 01 5892 353 Jakob.Saje@pef.uni-lj.si
Andraž Zuccato 01 5892 353 andraz.zuccato@pef.uni-lj.si 01 589 2233
Telefon E – naslov
Vodja kadrovske službe Barbara Mlakar 01 5892 261 ks@pef.uni-lj.si
Barbara.Mlakar@pef.uni-lj.si
Ostale delavke kadrovske službe mag. Andreja Šeškar – Kastelic 01 5892 305 Andreja.Seskar-Kastelic@pef.uni-lj.si
Marina Cimprič 01 5892 354 Marina.Cimpric@pef.uni-lj.si
Mateja Dobovšek 01 5892 367 mateja.dobovsek@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov
Vodja finančno računovodske službe Sašo Bojić 01 5892 227 frs@pef.uni-lj.si
Saso.Bojic@pef.uni-lj.si
Ostali delavci finančno računovodske službe Polona Mehle 01 5892 222 frs@pef.uni-lj.si
Polona.Mehle@pef.uni-lj.si
Martina Novak 01 5892 222 frs@pef.uni-lj.si
Martina.Novak@pef.uni-lj.si
Danijela Pušnik 01 5892 223 frs@pef.uni-lj.si
Danijela.Pusnik@pef.uni-lj.si
Barbara Kotar 01 5892 223 frs@pef.uni-lj.si
Barbara.kotar@pef.uni-lj.si
  Telefon E – naslov
Vodja Službe za informatiko Mitja Golob 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Mitja.Golob@pef.uni-lj.si
Ostali sodelavci Tanja Sraka Mohar 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Tanja.Sraka-Mohar@pef.uni-lj.si
Florjan Kavčič 01 5892 244 rc@pef.uni-lj.si
Florjan.Kavcic@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov
Vodja knjižnice Doroteja Božič 01 5892 335 knjiznica@pef.uni-lj.si
Doroteja.Bozic@pef.uni-lj.si
Medknjižnična izposoja Mojca Debevc 01 5892 335 Mojca.Debevc@pef.uni-lj.si
Vodenje bibliografij mag. Andreja Grčar 01 5892 333 Andreja.Grcar@pef.uni-lj.si
Odprta znanost, PEFprints dr. Ksenija Rivo 01 5892 333 Ksenija.Rivo@pef.uni-lj.si
Ostali delavci knjižnice Ana Češarek Banovšek 01 5892 333 Ana.CesarekBanovsek@pef.uni-lj.si
Milena Repa 01 5892 333 Milena.Repa@pef.uni-lj.si
Katja Šikonja Brajkovič 01 5892 333 Katja.Sikonja@pef.uni-lj.si
Telefon E – naslov Fax
Tina Matić 01 5892 344 Tina.Matic@pef.uni-lj.si 01 5892 233
Telefon E – naslov Fax
Vodja tehnične službe Aleksander Steiner 01 5892 203 Aleksander.Steiner@pef.uni-lj.si 01 589 2233
Recepcija Dražen Kalšan 01 5892 200 recepcija@pef.uni-lj.si 01 589 2233
Vzdrževanje Andrej Prašnikar 01 5892 203 Andrej.Prasnikar@pef.uni-lj.si 01 589 2233

Bodi na tekočem