O fakulteti

Ekofakulteta

Program je namenjen celostni okoljski vzgoji in izobraževanju ter spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju oseb, ki so vključene v vzgojno-izobraževalne programe osnovnih in srednjih šol ter fakultet.

Aktualno

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

daCi 2024 konferenca: zahvala mladim plesalcem

daCi 2024 konferenca: plenarni govori

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Pedagoška fakulteta se je v študijskem letu 2013/14 vključila v mednarodni program Ekošola.

Fakulteta je jeseni 2014, z izvedenimi dejavnostmi, pridobila zeleno zastavo, ki predstavlja mednarodno priznanje za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Postala je prva ekofakulteta v Sloveniji. Na fakulteti se, v okviru programa, povezujejo okoljske vsebine, ki so vključene v različne študijske programe in so povezane s pridobivanjem znanja ter razvijanjem odgovornega odnosa do okolja, narave in bivanja.

Ekofakulteta

Odločitev Pedagoške fakultete, da se vključi v program Ekošola, spodbuja študente in zaposlene k trajnostnemu vedenju do okolja. Predavatelji in drugi zaposleni lahko s svojim zgledom in izobraževanjem pomembno prispevamo k oblikovanju pozitivnih stališč in vedenja študentk in študentov, ki bodo svoje pridobljeno znanje in izkušnje posredovali učencem in dijakom.

Bodi na tekočem