Raziskovanje in umetnost

Center za diskretno matematiko

Glavno poslanstvo centra CMD UL PEF je raziskovalna dejavnost na področju diskretne matematike in promocija in popularizacija diskretne matematike v slovenskem in svetovnem merilu.

Aktualno

Vabilo na predstavitveni dogodek Winnovators

Umetniška prireditev “Med človekom in naravo”

Vabilo na javno predavanje dr. Mateja Zapuška

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Osnovni podatki

Center za diskretno matematiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (CDM UL PEF) je bil ustanovljen 7. 7. 2011. Glavno poslanstvo članov CDM UL PEF je raziskovalna dejavnost na področju diskretne matematike in promocija in popularizacija diskretne matematike v slovenskem in svetovnem merilu.

Organizacijske aktivnosti

Člani CDM UL PEF vse od ustanovitve centra aktivno sodelujejo pri organizaciji številnih odmevnih mednarodnih konferenc, delavnic in poletnih šol s področja diskretne matematike. Med drugim so organizirali ali bili soorganizatorji naslednjih dogodkov:

Raziskovalna dejavnost

Člani CDM UL PEF raziskovalno delujejo na področju diskretne matematike, še posebej algebrske teorije grafov. Vsa leta delovanja centra člani CDM UL PEF sodelujejo pri različnih temeljnih raziskovalnih projektih, financiranih s strani Javne Agencije za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), pri katerih UL PEF sodelujejo kot partnerska institucija:

 • J1-4010 Dvodelni razdaljno-regularni grafi (2011 – 2014)
 • J1-4021 Algebraična teorija grafov in aplikacije (2011 – 2014)
 • J1-5433 Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grafov (2013 – 2016)
 • J1-6720 Algebraična teorija grafov z aplikacijami (2014 – 2017)
 • J1-7051 Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih (2016 – 2019)
 • J1-9108 Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup (2018 – 2021)
 • J1-9110 Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih (2018 – 2021)
 • J1-1694 Načrtovanje določenih popolnih diskretnih kombinatoričnih objektov v spektralni domeni (2019 – 2022)
 • J1-1695 Razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 1 in delovanje grupe avtomorfizmov (2019 – 2022)
 • J1-2451 Simetrija na grafih preko rigidnih celic (2020 – 2023)
 • J1-3001 Terwilligerjeva algebra grafa (2021 – 2024)

Člani CDM UL PEF so pridobili tudi nekatere bilateralne znanstvene projekte (na primer z BiH in ZDA). Svoje rezultate objavljajo v priznanih mednarodnih revijah s seznama Science Citation Index in jih redno predstavljajo na mednarodnih znanstvenih konferencah.

Eden od odmevnejših uspehov je nedavna objava znanstvene monografije »Symmetry in Graphs« pri založbi Cambridge University Press (www.cambridge.org/core/books/symmetry-in-graphs/FD4C097F2EC0F7D749AE19DF3055C9C9#fndtn-information ).

Dva od treh avtorjev sta člana CDM UL PEF, prof. dr. Aleksander Malnič in prof. dr. Dragan Marušič.

Strokovna dejavnost

Člani CDM UL PEF so bili organizatorji več programov profesionalnega usposabljanja (PPU), na primerž

 • »Delo z matematično nadarjenimi učenci«, UL PEF 2016
 • »Delo z matematično nadarjenimi osnovnošolci«, UL PEF 2017
 • »Delo z matematično nadarjenimi učenci: kombinatorični izzivi«, UL PEF 2018

Sodelovali so pri projektih, kot so NIO9 (UL), NaMa poti (ZRSŠ) in PROGA (CRSN UL PEF), aktivno delujejo v okviru DMFA Slovenije in so uredniki v naslednjih znanstvenih in strokovnih matematičnih revijah:

Članstvo

Trenutno ima center 3 člane, ki so redno zaposleni na UL PEF in 3 člane, ki so zaposleni drugje. Predstojnik CDM UL PEF je izr. prof. dr. Primož Šparl.

Bodi na tekočem