Raziskovanje in umetnost

ETSN: CRSN Točke za nadarjene

Na tem mestu so na voljo informacije o točkah za nadarjene v Sloveniji.

CRSN

Konferenca svetovne zveze za nadarjene WCGTC (29. 7. – 2. 8. 2025)

15. – 18. 9. 2024 Osma mednarodna konferenca o ustvarjalnosti

29. – 31. 8. 2024 ECHA konferenca

Izpostavljeno

Vabljeni v mrežo ETSN CRSN. Za več kliknite tu.

Cilji mreže ETSN so:

 • Spodbuditi prepoznavanje in nudenje podpore ter pomoči visoko sposobnim / nadarjenim mladim v Evropi,
 • okrepiti raziskovalno dejavnost na področju nadarjenosti in prenos raziskovalnih ugotovitev v prakso,
 • razširiti obstoječo izmenjavo dobrih praks na področju dela z nadarjnimi,
 • prispevati k povečanju članstva v organizaciji ECHA s povečanjem števila ljudi, ki poznajo in priznavajo dejavnosti ECHA na teoretskem, raziskovalnem in aplikativnem področju oziroma v praksi,
 • pokazati, da so ljudje, ki sodelujejo na področju dela z nadarjenimi dosegli “kritično maso” na evropski ravni, kar je treba upoštevati pri razpravi o EU in nacionalnih politikah (na primer v izobraževanju, raziskovanju, na področju inovacij, socialnih zadev, javnega zdravstva, ipd.), ki so povezane z nadarjenimi.

Več na https://etsn.eu/

PRIJAVA NA MREŽO: https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/

 

Točke za nadarjene v Sloveniji

 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
 • Gimnazija Bežigrad Ljubljana
 • Gimnazija Brežice
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Mladinski center Nova Gorica, e-Hiša, novogoriška hiša poskusov
 • Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru
 • TESTcenter Ljubljana
 • UMMI, zavod za izobraževanje Koper
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
 • Univerza v Novi Gorici
 • Ustanova Slovenska znanstvena fundacija
 • Vrtec Morje Lucija
 • Vrtec Rogaška Slatina
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Gimnazija Ledina Ljubljana
 • Osnovna šola Venclja Perka Domžale
 • Prva gimnazija Maribor
 • Gimnazija Celje – Center Osnovna šola Središče ob Dravi
 • Zavod 404 – mladinski tehnološko-raziskovalni center
 • Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
 • Vrtec Najdihojca Ljubljana
 • Park Škocjanske jame
 • M-Aleja, zavod za izobraževanje in raziskovanje Koper
 • Časoris, zavod za informiranje in izobraževanje
 • Osnovna šola Solkan
 • MUF – Mini univerza, Univerza v Mariboru

Bodi na tekočem