Študij

Vpisi in napredovanje

Referat

Uradne ure referata

Izpostavljeno

Vpisni list za naslednje študijsko lahko izpolnite od 1. 9. 2023, od polnoči dalje do 30. 9. 2023

Vpis v prvi letnik

Navodila za vpis v prvi letnik sprejeti študenti prejmejo po e-pošti, in sicer na naslov, ki so ga vpisali ob oddaji prijave na razpis za vpis.

Vpis v višji letnik

Bodi na tekočem