Študij

Vpisi in napredovanje

Referat

Uradne ure referata

Izpostavljeno

Vpisni list za naslednje študijsko lahko izpolnite od 1. 9. 2023, od polnoči dalje do 30. 9. 2023

Vpis v prvi letnik

Navodila za vpis v prvi letnik sprejeti študenti prejmejo po e-pošti, in sicer na naslov, ki so ga vpisali ob oddaji prijave na razpis za vpis.

Vpis v višji letnik

  • Vpis v višji letnik
  • Vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami
  • Vpis v dodatno leto
  • Podaljšanje statusa
  • Ponavljanje letnika
  • Navodila za izbiro izbirnih predmetov
  • Obvestilo študentom o dodatnem (drugem) izbirnem predmetu

Bodi na tekočem