Raziskovanje in umetnost

Razpisi

Raziskovalna dejavnost zaposlenih je ključna za razvoj fakultete. Zato omogočamo raziskovalcem, da se prijavljajo na različne razpise za (so)financiranje raziskovalnih projektov.

Aktualno

Izšel je Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v 2024/25

Alisa Teletović: We are perfect as we are

Informativni dan za programe izpopolnjevanja

Izpostavljeno

Novi interni razpisi za leto 2024

Raziskovalci Pedagoške fakultete UL se lahko prijavijo na vrsto internih, nacionalnih in mednarodnih razpisov.

Razpisi

Pravilnik o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih in navodila za prijavo na interne razpise

Interni razpis za plačilo stroškov lektoriranja znanstvenih in umetniških prispevkov, že napisanih v tujem jeziku ter stroškov prevodov v tuje jezike za obdobje v letu 2024

Interni razpis za financiranje stroškov znanstvenih in umetniških raziskovalnih projektov v letu 2024

Interni razpis za sofinanciranje stroškov daljše mednarodne mobilnosti zaposlenih na UL PEF v letu 2024

Interni razpis za sofinanciranje stroškov diseminacije raziskovalnega in umetniškega dela ter krajših mednarodnih mobilnosti zaposlenih na UL PEF v letu 2024 (konference)

Naknadni interni razpis za financiranje stroškov znanstvenih in umetniških raziskovalnih projektov v letu 2024, za obdobje 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025

Izredni interni razpis za plačilo stroškov lektoriranja znanstvenih in umetniških prispevkov, že napisanih v tujem jeziku ter stroškov prevodov v tuje jezike za obdobje 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023

Izredni interni razpis za sofinanciranje stroškov diseminacije raziskovalnega in umetniškega dela ter krajših mednarodnih mobilnosti zaposlenih na UL PEF za obdobje 1.10.2023 – 31.12.2023

Bodi na tekočem