Raziskovanje in umetnost

Razpisi

Raziskovalna dejavnost zaposlenih je ključna za razvoj fakultete. Zato omogočamo raziskovalcem, da se prijavljajo na različne razpise za (so)financiranje raziskovalnih projektov.

Aktualno

Language and subject learning – hand in hand!

Obvladam računalništvo

VPIS V VIŠJI LETNIK in DODATNO LETO

Izpostavljeno

ARRS domači javni razpisi in pozivi v letu 2022

Raziskovalci Pedagoške fakultete UL se lahko prijavijo na vrsto internih, nacionalnih in mednarodnih razpisov.

Razpisi

Pravilnik o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih

Pravilnik

Interni razpis za plačilo stroškov lektoriranja prispevkov, že napisanih v tujem jeziku in stroškov prevodov znanstvenih prispevkov, ki bodo poslani v objavo v tuje znanstvene revije in v mednarodne znanstvene monografije v študijskem letu 2022/23

Interni razpis za financiranje stroškov znanstvenih in umetniških raziskovalnih projektov v letu 2023

Interni razpis za sofinanciranje stroškov daljše mednarodne mobilnosti zaposlenih na UL PEF v študijskem letu 2022/23

Interni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe na strokovnih oz. znanstvenih posvetih, sestankih, konferencah in krajše mednarodne mobilnosti zaposlenih na UL PEF v študijskem letu 2022/23

Bodi na tekočem