Študij

E+ mobilnost zaposlenih za namen usposabljanja

Program omogoča mobilnost strokovnim delavcem visokošolskih institucij z namenom izvajanja usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini.

Alt

Od 2 do 60 dni

Alt

UL so-financira do 5 dni

Alt

Od 2 do 60 dni

Alt

UL so-financira do 5 dni

Izpostavljeno

Usposabljanje v Švici in Veliki Britaniji

Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti strokovnih delavcev za namen usposabljanja v Švici in Veliki Britaniji (2022/23). Rok za prijavo: 20. 12. 2022 oz. do porabe sredstev.

Mobilnost osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ se nanaša na mobilnost strokovnih delavcev visokošolskih institucij z namenom usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini.

Aktualni razpisi

Rok za prijavo: okvirno mesec dni pred začetkom mobinosti. Prijave bomo sprejemali do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 6. 2024.

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 10. 2023 do najkasneje 30. 6. 2024. Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva. Odobrenim prijaviteljem (zaposlenim UL v plačilni skupini H ali J) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 5 dni (izključujoč dneve za pot). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno. Več informacij se nahaja v razpisu.

Bodi na tekočem