O fakulteti

Oddelek za fiziko in tehniko

Oddelek izobražuje in usposablja bodoče učitelje vsebin fizike ter tehnike in tehnologije z izbrano vezavo smeri matematike, računalništva ali kemije na osnovnih šolah.

Aktualno

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

daCi 2024 konferenca: zahvala mladim plesalcem

daCi 2024 konferenca: plenarni govori

Izpostavljeno

Dvopredmetni učitelj

Vas zanima študij fizike in tehnike na programu Dvopredmetni učitelj?

Poslanstvo

Oddelek za fiziko in tehniko izobražuje in usposablja bodoče učitelje vsebin fizike ter tehnike in tehnologije z izbrano vezavo smeri matematike, računalništva ali kemije na osnovnih šolah. Poleg tega je Oddelek vključen tudi v izvajanje študijskih programov razrednega pouka in predšolske vzgoje.

Pedagoška dejavnost

Študente, ki jih izobražujemo in usposabljamo na oddelku, lahko razvrstimo v tri skupine. V prvi so bodoči učitelji fizike in/ali tehnike in tehnologije na osnovnih šolah, za katere sta fizika in/ali tehnika in tehnologija glavna strokovna predmeta. Z njimi se vsa leta najpogosteje videvamo pri vseh strokovnih in specialno-didaktičnih predmetih, ki jih vodijo člani oddelka in še nekateri zunanji sodelavci.

V drugi skupini so bodoči učitelji ostalih naravoslovnih predmetov ter matematike in računalništva – zanje fizika in tehnika nista glavna strokovna predmeta in je zato fizika manj obsežna, tehnike pa nimajo, a osnove fizike (in po našem mnenju tudi tehnike) sodijo k splošni izobrazbi bodočega učitelja vsakega naravoslovnega predmeta. V tretji skupini so študenti, ki študirajo najbolj na široko – to so prihodnji učitelji razrednega pouka ter vzgojitelji predšolskih otrok.

Z njimi se srečujemo pri predmetih, povezanih z naravoslovjem, na predavanjih, pri laboratorijskih in na terenskih vajah. Kot se sami zavedamo že od vselej, je prav naravoslovno ozaveščanje in izobraževanje učiteljev razrednega pouka izredno pomembno in ima posredno daljnosežen vpliv na prihodnje generacije otrok, ki jih bodo sedanji študenti v prihodnosti, ne tako daljni, poučevali in vzgajali …

Raziskovalna dejavnost

Pedagoški delavci na Oddelku za fiziko in tehniko se zavedamo pomena, ki ga ima razvoj naravoslovnega razmišljanja za vsakega posameznika, zato se posvečamo tudi razvoju novih in aktualnih vsebin, metod poučevanja, ki učencem približujejo raziskovalno, izkustveno učenje.

Vpeljavo in učinkovitost novih načinov dela spremljamo tudi v praksi. Z uporabo novih metod dela pri pouku bodo učenci uspešneje ozavestili povezavo med ‘šolskimi’ temami, naravo in vsakdanjim življenjem.

Z lastno praktično in umsko aktivnostjo učenci gradijo sistematično, usklajeno in logično sliko fizičnega sveta, pri čemer z rastjo razumevanja raste tudi njihovo zanimanje za fiziko, tehniko, tehnologijo in naravoslovje nasploh.

Podrobneje o oddelku

Ime in priimek Naziv
dr. Stanislav  Avsec izredni profesor
dr. Jurij Bajc docent
dr. Gregor Bavdek docent
dr. Mojca Čepič redna profesorica
dr. Ana Gostinčar Blagotinšek docentka
dr. Janez Jamšek docent
dr. Sonja Jejčič docentka
Otokar Kerševan tehniški sodelavec
dr. Slavko Kocijančič redni profesor
dr. Ambrož Kregar docent
Brina Kurent asistentka
Urška Lamovec tehniška sodelavka
dr. Jerneja Pavlin izredna profesorica
Primož Pirnovar tehniški sodelavec
dr. David Rihtaršič docent
dr. Barbara Rovšek docentka
dr. Katarina Susman docentka
Gregor Tarman tehniški sodelavec
mag. Bernarda Urankar asistentka
dr. Saša Dolenc docentka

Bodi na tekočem