Študij

Kemija

Študijska smer kemija je namenjena izobraževanju učiteljev kemije z vezavo (biologija, fizika ali gospodinjstvo) v osnovni šoli in srednjih šolah.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Program je zasnovan tako, da študenti spoznajo teoretične osnove glavnih kemijskih vsebin, ki so tudi del učnih načrtov kemije v osnovnih in srednjih šolah.

V času študija študenti usvojijo kompetence s področja temeljnih pedagoških znanosti, splošne in anorganske, organske, analizne in fizikalne kemije ter kemije okolja.

Študij je zasnovan po principu aktivnega študija,  študenti študirajo s pomočjo različnih aktivnosti s katerimi svoje strokovno znanje kemije znajo učencem in dijakom posredovati na zanimiv, izviren in učinkovit način. Študenti opravijo tudi praktično pedagoško usposabljanje v osnovnih in srednjih šolah in usvojijo praktično znanje in izkušnje za kakovostno poučevanje.

Dodatne informacije o programu

Predmetnik obsega tri vsebinske sklope predmetov: 1) skupne pedagoške predmete, 2) predmete v okviru kemijskega sklopa in 3) predmete v okviru drugega predmeta vezave biologije, fizike ali z gospodinjstva.

 V okviru kemijskega sklopa predmetnik vključuje naslednje predmete:

1. letnik

 • Splošna kemija (10 KT)
 • Analizna kemija (5 KT)
 • Anorganska kemija (5 KT)
 • Informacijska orodja za pouk kemije (5 KT)

2. letnik

 • Organska kemija I (5 KT)
 • Organska kemija II (11 KT)
 • Eksperimentalno delo I (5 KT)
 • Didaktika kemije I (3 KT)

3. letnik

 • Didaktika kemije II z učno prakso (8 KT)
 • Fizikalna kemija (5 KT)
 • Eksperimentalno delo II (6 KT)
 • Izbirni predmet stroke I (4 KT)

4. letnik

 • Eksperimentalno in projektno delo (9 KT)
 • Vrednotenje znanja (4 KT)
 • Osnove kemije okolja (3 KT)
 • Izbirni predmet stroke I (4 KT)

Bioanorganska kemija, Energija v procesu – fizikalnokemijski pristop, Naravne spojine v živih sistemih, Naravoslovje v forenziki in športu, Organska analiza in spektroskopija, Razvoj kemije, Praktično pedagoško usposabljanje pri kemiji, Pregled tehnologij, Strokovna angleščina za kemike, Strukturna kemija, Učenje kemije v kontektsu življenjskih situacij.

 Izvedba predmetov temelji na sodobnih pedagoških pristopih, ki so podprti z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in vključujejo aktivno delo študentov, npr. prek eksperimentalnega dela v laboratoriju, priprave samostojnih nastopov, skupinskega in projektnega dela, e-učenja ipd.

Študent/-ka zaključi študij z zaključnim diplomskim izpitom in pridobi naslov:

 • profesor/-ica biologije in kemije oz.
 • profesor/-ica fizike in kemije oz.
 • profesor/-ica gospodinjstva in kemije.

 Po končani 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji.

vpiši se na pef

Začni študirati Kemijo

Nisi prepričan-a o študiju
Kemije?

Alt

razredni pouk

Alt

likovna pedagogika

Alt

predšolska vzgoja

Bodi na tekočem