O fakulteti

Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo

Poslanstvo oddelka je izobraziti kakovostne učitelje biologije, kemije in gospodinjstva, ki se bodo lahko učinkovito vključili v slovenski šolski sistem od predšolskega obdobja do konca srednje šole.

Aktualno

Language and subject learning – hand in hand!

Obvladam računalništvo

VPIS V VIŠJI LETNIK in DODATNO LETO

Izpostavljeno

Dvopredmetni učitelj

Vas zanima študij biologije, kemije in gospodinjstva na programu Dvopredmetni učitelj?

Poslanstvo

Poslanstvo oddelka je izobraziti kakovostne učitelje biologije, kemije in gospodinjstva, ki se bodo lahko učinkovito vključili v slovenski šolski sistem od predšolskega obdobja do konca srednje šole. Strokovno kompetenten učitelj naravoslovnih predmetov bo lahko spodbudil mlade, da se bodo z veseljem vključevali v naravoslovno-tehniške študijske smeri in bo na tak način pomembno vplival na prihodnji trajnostno naravnan razvoj družbe.

Pedagoška dejavnost

Univerzitetni dodiplomski študijski programi iz področja biologije, kemije in gospodinjstva (trenutne dvopredmetne vezave so biologija in kemija, biologija in gospodinjstvo, kemija in fizika ter kemija in gospodinjstvo) so namenjeni izobraževanju učiteljev teh naravoslovnih vezava za osnovno in srednjo šolo. Člani oddelka poleg izvajanja dodiplomskih študijskih programov (1. stopnja), sodeluje tudi v programih podiplomskega študija 2. stopnje ter programu doktorskega študija (3. stopnja).

Člani oddelka izvajajo tudi izbirne predmete ali module 1., 2. in 3. stopnje študija na Pedagoški fakulteti ter na drugih članicah Univerze (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) ter predmete predmetnih področji biologije, kemije in gospodinjstva za druge oddelke Pedagoške fakultete. Člani oddelka sodelujejo tudi v programih stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev.

Organizacijsko ima oddelek tri katedre:

  • Katedro za biološko in okoljsko izobraževanje
  • Katedro za kemijo in kemijsko izobraževanje
  • Katedro za gospodinjstvo in gospodinjsko izobraževanje.

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost članov oddelka zajema  področje naravoslovnega raziskovanja. Bolj specifično se člani oddelka ukvarjamo z raziskovanjem na področjih biološkega, kemijskega, gospodinjskega in okoljskega izobraževanja. Izsledke raziskav člani oddelka objavljajo v mednarodno priznanih revijah in monografijah. Raziskovalna dejavnost članov oddelka je vezana tudi na sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (glejte osebne spletne strani članov oddelka in posameznih kateder).

 

Podrobneje o oddelku

Predstojnik oddelka: prof. dr. Iztok Devetak

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Iztok Devetak redni profesor za kemijo v izobraževanju
Martina Erjavšek Asistentka za gospodinjstvo v izobraževanju
dr. Vesna Ferk Savec redna profesorica za kemijo v izobraževanju
Tanja Gregorčič Asistentka za biologijo v izobraževanju
Špela Hrast Asistentka za kemijo v izobraževanju
Taja Klemen Asistentka za kemijo v izobraževanju
dr. Marjanca Kos Docentka za biologijo v izobraževanju
dr. Stojan Kostanjevec Docent gospodinjstvo v izobraževanju
dr. Francka Lovšin Kozina Docentka gospodinjstvo v izobraževanju
Katarina Mlinarec Asistentka za kemijo v izobraževanju
mag. Luka Praprotnik tehniški sodelavec
Tim Prezelj raziskovalec
Luka Ribič tehniški sodelavec
dr. Miha Slapničar Asistent za kemijo v izobraževanju
dr. Jelka Strgar Izredna profesorica metodika biološkega izobraževanja
dr. Gregor Torkar Izredni profesor za biologijo v izobraževanju
Luka Vinko Asistent za kemijo v izobraževanju
dr. Katarina Senta Wissiak Grm Docentka za kemijo v izobraževanju
Barbara Zaman Asistentka gospodinjstvo v izobraževanju
Petra Marušič tehniška sodelavka

Bodi na tekočem