Knjižnica

Izobraževanje uporabnikov

V knjižnici izvajamo strokovno svetovanje, usposabljanje in izobraževanje uporabnikov za iskanje, vrednotenje ter uporabo informacijskih virov in informacij.

Knjižnica

Trajni dostop do dodatnih zbirk Oxford Scholarly Editions Online

Izbranih 10

Knjižne novosti

Izpostavljeno

Individualno svetovanje

>>

Izvajamo tako individualna izobraževanja, kot tudi organizirana skupinska izobraževanja. Izobraževanje prilagodimo posamezniku oz. skupini, predznanju in dogovorjenemu vsebinskemu področju. Vse oblike izobraževanj so za naše uporabnike brezplačne. Po dogovoru izobraževanje pripravimo v spletnem okolju (npr. Zoom, Teams ipd.).

Individualno usposabljanje

Študenti UL PEF ste vabljeni, da se na individualno usposabljanje (npr. pomoč pri iskanju virov ipd.) prijavite kadarkoli tekom leta.

Prijavite se lahko na več načinov:

Za mlade raziskovalce, doktorske študente, asistente, profesorje ter ostale predavatelje po dogovoru izvajamo individualna svetovanja prilagojena njihovim potrebam (npr. predstavitev informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS, predstavitev vodenja bibliografij za habilitacije na UL PEF, pomoč pri objavljanju v odprtem dostopu, pomoč pri pripravi raziskovalnih podatkov, pomoč pri iskanju revije za objavo ipd.).

Organizirana izobraževanja

Predavatelje z UL PEF vabimo, da svojo željo po izvedbi izobraževanja za skupine študentov kadarkoli sporočite na knjiznica@pef.uni-lj.si.

Pripravljenih imamo šest vsebin izobraževanj, ki so predstavljene v katalogu izobraževanj.

Po dogovoru pripravimo tudi dodatne vsebine za iskanje, vrednotenje ter uporabo informacijskih virov in informacij (npr. ERIC, Web of Science, Scopus, EBSCO, SprigerLink, Sage, JSTOR, Google Učenjak, PeFprints, Credo Online Reference Service, mCOBISS, aplikacije za iskanje in uporabo virov, BIBLOS, Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si, Europeana …).
Za več informacij se obrnite na vodjo knjižnice.

Bodi na tekočem