Založba

Izdaja publikacij Založbe UL PEF

Kako do izdaje publikacije pri Založbi UL Pedagoške fakultete?

Novi razpisi Razvojnega sklada UL

SEFA ERSAN KAYA – POSTER DESIGNS

Prijava na Javni razpis Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju

Izpostavljeno

Spletna knjigarna Založbe PEF

Za izdajo publikacije mora avtorica oziroma avtor:

 • Izpolniti obrazec za prijavo publikacije in jo predložiti Komisiji za tisk in založništvo (obrazec).
 • Priložiti izvod dela v elektronski obliki (vsaj sedem dni pred sestankom Komisije) ter podatke o avtorju/avtorjih (obrazec).
 • Predložiti podpisano dovoljenje za objavo in izjavo o avtorstvu (obrazec).
 • Predložiti pozitivni oceni dveh recenzentov:
  – z nazivom doktor znanosti za znanstvene monografije;
  – z nazivom visokošolski učitelj za visokošolske učbenike (obrazec).
 • Pripraviti izračun elementov kalkulacije za publikacijo (elementi kalkulacije).

Vlogo s pripadajočimi dokumenti (točke 1-4) poslati predsedniku komisije po elektronski pošti na e-naslov Darij.Zadnikar@pef.uni-lj.si in v vednost tajniku komisije na e-naslov: Igor.Cerar@pef.uni-lj.si vsaj sedem dni pred sestankom komisije.

Sestanki komisije v študijskem letu 2023/2024:

 1. sestanek: 27. 10. 2023
 2. sestanek: 26. 1. 2024
 3. sestanek: 19. 4. 2024
 4. sestanek: 27. 9. 2024

ISBN, CIP

Ko komisija odobri izdajo publikacije (tiskano ali elektronsko/digitalno), se dodeli publikaciji ISBN koda (uredi Igor Cerar). Ko je urejena kolofonska stran (avtor/urednik, recenzenta za znanstvene monografije, lektor, izdajatelj) in kazalo vsebine, se zaprosi NUK za kataložni zapis o publikaciji – CIP (uredi Igor Cerar).

Bodi na tekočem