Alt
Založba

Izdaja publikacij Založbe UL PEF

Kako do izdaje publikacije pri Založbi UL Pedagoške fakultete?

Samodejni osnutek

“Trojček vzporednih” razstav

Izbranih 10

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Za izdajo publikacije mora avtorica oziroma avtor:

 1. Izpolniti obrazec za prijavo publikacije in jo predložiti Komisiji za tisk in založništvo.
 2. Priložiti izvod dela v elektronski obliki (vsaj sedem dni pred sestankom Komisije).
 3. Predložiti podpisano dovoljenje za objavo in izjavo o avtorstvu.
 4. Predložiti pozitivni oceni dveh recenzentov:
  – o z nazivom doktor znanosti za znanstvene monografije;
  – o z nazivom visokošolski učitelj za visokošolske učbenike.
 5. Pripraviti izračun elementov kalkulacije za publikacijo.

Vlogo s pripadajočimi dokumenti (točke 1-4) poslati predsedniku komisije po elektronski pošti na e-naslov Darij.Zadnikar@pef.uni-lj.si in v vednost tajniku komisije na e-naslov: Igor.Cerar@pef.uni-lj.si vsaj sedem dni pred sestankom komisije.

Sestanki komisije v študijskem letu 2021/2022:

 • 1. sestanek: 22. 10. 2021 ob 10.00
 • 2. sestanek: 28. 1. 2022 ob 10.00
 • 3. sestanek: 22. 4. 2022 ob 10.00
 • 4. sestanek: 23. 9. 2022 ob 10.00

ISBN, CIP

Ko komisija odobri izdajo publikacije (tiskano ali elektronsko/digitalno), se dodeli publikaciji ISBN koda (uredi Igor Cerar). Ko je urejena kolofonska stran (avtor/urednik, recenzenta za znanstvene monografije, lektor, izdajatelj) in kazalo vsebine, se zaprosi NUK za kataložni zapis o publikaciji – CIP (uredi Igor Cerar).

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem