Študij

Razredni pouk

Če se strinjaš s tem, da naj bo znanje življenjsko, zanimivo in raznoliko, če verjameš, da je znanje okno v svet, če ti je blizu dinamično, ustvarjalno in pestro življenje in če te veseli delo z otroki, te nestrpno pričakujemo na študijskem programu Razredni pouk.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Študij je namenjen tistim, ki bi si radi odprli vrata v samostojno poučevanje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.

Razlogi, da postaneš učitelj/-ica:

 • široko znanje z različnih področij,
 • ustvarjalno delo z mladimi,
 • možnost napredovanja (od pripravnika do ravnatelja),
 • možnost stalnega izobraževanja,
 • povezava z evropskimi izobraževalnimi sistemi (izmenjave).

Kakšen je študij?

Študij je zanimiv, raznolik, izzivalen, interdisciplinaren. Na kateri fakulteti lahko hkrati spoznavaš didaktične in tehnične vidike sodobnih medijev, psihologijo, pedagogiko, filozofijo in sociologijo, šport, tuji jezik, geografijo in zgodovino, matematiko, slovenski jezik in književnost, naravoslovje, glasbeno in likovno umetnost?

Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu, učenja na terenu, organiziramo tudi ekskurzije. Pomembno je tudi, da lahko svoja močna področja razvijaš s samostojno izbiro izbirnih predmetov.

Če med prvostopenjskim študijem z izbirnimi predmeti pridobiš ustrezno znanje angleščine, lahko na 2. stopnji končaš program Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Na šolah je velika potreba po teh učiteljih, ker lahko na razredni stopnji poučujejo tudi angleščino.

Kateri so cilji programa?

Temeljni cilj študijskega programa Razredni pouk je usposobiti diplomante za:

 • nadaljevanje študija na 2. stopnji, s katerim bodo pridobili kompetence za samostojno delo v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole;
 • samostojno delo na različnih področjih vzgoje in izobraževanja, v družbenih dejavnostih ter v svobodnih poklicih, kar jim bo omogočalo široko temeljno pedagoško znanje;
 • razvijanje posebnih zmožnosti za poučevanje, med drugim:
 • poznavanje vsebine in didaktike predmetnih področij,
 • interdisciplinarno povezovanje vsebin,
 • pedagoško vodenje razreda in/ali skupine,
 • organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje,
 • sporazumevanje s strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih področij,
 • sodelovanje s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence,
 • poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka, spodbujanje razvoja učenca v odgovornega člana družbe.

Pogoji za vpis

V študijski program Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oz. na zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Dodatne informacije o programu

vpiši se na pef

Začni študirati Razredni pouk

Nisi prepričan-a o študiju
Razrednega pouka?

Alt

Dvopredmetni učitelj

Alt

Socialna pedagogika

Alt

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem