Študij

Erasmus+ MKM

Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost

Alt

Izmenjave po celem svetu

Alt

1 semester

Alt

Izmenjave po celem svetu

Alt

1 semester

Izpostavljeno

Študijska izmenjava v Sarajevo

Razpis za študijsko izmenjavo na University of Sarajevo, Faculty of Educational Sciences. Rok za prijavo: 1. 11. 2022 oz. do porabe sredstev.

Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost (KA107), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med Programskimi in Partnerskimi državami.

Program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Veljajo povsem enaka pravila, kot pri običajni Erasmus+ študijski izmenjavi, le da gre v tem primeru za mobilnost v države, ki niso t. i. programske države Erasmus+ programa.

Univerza v Ljubljani vsako leto razpiše razpis za fakultete, na katerega Pedagoška fakulteta prijavi predloge sodelovanj z univerzami iz partnerskih držav. V kolikor smo s prijavo uspešni, na fakulteti odpremo razpis za izmenjave posebej za vsako pridobljeno sodelovanje.

Več informacij o programu: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/mednarodna_kreditna_mobilnost/

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: mednarodna@pef.uni-lj.si

Aktualni razpisi

Študijsko leto 2022/23 – poletni semester
Sofinanciranje je omogočeno za 2 študenta
Rok za prijavo: 1. 11. 2022 oz. do porabe sredstev

Bodi na tekočem