Študij

Socialna pedagogika

Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, da na svet pogledaš izven ustaljenih okvirjev ter se približaš družbenim skupinam, ki pogosto ostajajo skrite in s svojim znanjem pripevaš k zmanjševanju stigmatiziranja, izključevanja in nasploh k bolj strpni ter pravični družbi.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Si radovedna in odprta oseba ter te zanima svet in ljudje okoli tebe? Rada bereš družboslovno in humanistično literaturo? Te veseli delo z otroki, mladostniki, odraslimi ali starejšimi? Bi rad prispeval k gradnji skupnosti, bolj prijazni in vključujoči za vse? Potem je to študij zate.

Kot bodoča socialna pedagoginja boš lahko v vrtcih, osnovnih šolah, vzgojno izobraževalnih zavodih, zaporih in nevladnih organizacijah, kot so mladinski centri, društva in podobno, pogledala na svet izven ustaljenih okvirjev in prispevala k soustvarjanju rešitev za izzive, s katerimi se skupnosti soočajo. Prispeval boš lahko k zmanjševanju socialnega izključevanja in deprivilegiranosti.

Kaj lahko pričakujem?

Študij socialne pedagogike je zasnovan interdisciplinarno in združuje teoretična in praktična znanja s področja psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, filozofije in sociologije, velik poudarek je tudi na delu na sebi. Vseskozi se odvija povezovanje teorije in praktičnih izkušenj, ki jih boš pridobila tekom prakse v različnih institucijah in nevladnih organizacijah.

Kakšni so cilji programa?

Tekom študija si lahko obetaš poglobiti razumevanje posameznikov in skupin, ki so socialno izključeni in deprivilegirani ter okoliščin, ki take razmere ustvarjajo.

Usposobljena boš za nudenje podpore ter vodenje svetovalnih procesov posameznikom in skupinam v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah.

Usposobljen boš tudi za refleksivni pogled na lastni osebni in profesionalni razvoj, študijski program pa ti prinaša tudi zmožnost usmerjanja lastnega profesionalnega razvoja.

Pogoji za vpis

V študijski program Socialna pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oz. na zaključnem izpitu 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Dodatne informacije o programu

Terensko delo pri predmetu Doživljajska pedagogika

Za študij Socialne pedagogike sem se odločila zaradi želje po delu z ljudmi, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah in težnje po spodbujanju sodelovanja, solidarnosti in medsebojni pomoči v družbi. Tekom petih let sem pridobila široka znanja o pedagoškem delu, delu z marginaliziranimi skupinami in psihologiji, se naučila predvsem veliko o sebi in našla svoje poslanstvo. Svoje kompetence sem lahko razvijala prek študijskih vaj in prakse, ki jo je omogočila fakulteta, in prostovoljnega ter študentskega dela, za katerega sem se angažirala sama. Ob zaključevanju študija zato lahko opravljam delo, ki me veseli in izpolnjujem svojo željo, zaradi katere sem se vpisala na socialno pedagogiko.

Mojca Šubic, Javni zavod Mala ulica
Vpiši se na PEF

Začni študirati
Socialno pedagogiko

Po končanem študiju

Študentje, ki bodo končali študij

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Možnost napredovanja

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nisi prepričan-a o študiju
Socialne pedagogike?

Alt

Razredni pouk

Alt

Predšolska vzgoja

Alt

Dvopredmetni učitelj

Bodi na tekočem