Raziskovanje in umetnost

UNESCO

katedra o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj

 

Predstojnik: prof. dr. Gregor Torkar

Unesco

Slovesnost ob pridobitvi UNESCO katedre o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj

Izpostavljeno

Predstavitev UNESCO katedre o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj

Namen katedre je spodbujati integriran sistem raziskovanja, poučevanja in usposabljanja kot tudi vključevanje v družbeno dogajanje in komuniciranje. Katedra bo omogočala sodelovanje med vrhunskimi, mednarodno priznanimi raziskovalci in pedagoškimi delavci Univerze v Ljubljani in drugih institucij v državi, pa tudi drugod v regiji in v drugih regijah po svetu.

Specifični cilji katedre so:

  • spodbujati sistemski, celovit institucionalni pristop k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, z okrepljenim povezovanjem s predstavniki različnih zainteresiranih skupin iz univerz, fakultet, raziskovalnih ustanov, izobraževalnih organov, Unescovih pridruženih šol, Unescovih območij svetovne dediščine, izobraževalnih centrov na prostem, muzejev, itd.;
  • razviti izobraževalne strategije za učitelje, vzgojitelje in študente, da bi olajšali prehod v trajnostno prihodnost za vse;
  • ustvarjati raziskovalne aktivnosti, usmerjene v izobraževanje in ozaveščanje o vprašanjih trajnostnosti pri vseh pomembnih skupinah deležnikov v vzgoji in izobraževanju;
  • spodbujanje trajnostnih pobud in projektov z mednarodnimi konferencami, delavnicami, novimi študijskimi programi in tečaji, kot tudi ustvarjanje visokokakovostnih publikacij itd.; in
  • tesno sodelovati z Unescom, drugimi Unescovimi katedrami in mrežami UNITWIN pri ustreznih programih in dejavnostih.

Napoved slovesnosti ob pridobitvi UNESCO katedre o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj na Univerzi v Ljubljani

Napovedujemo slovesnost ob pridobitvi UNESCO katedre o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj na Univerzi v Ljubljani, ki bo v sredo, 25. septembra 2024, ob 9. uri v Zbornični dvorani Rektorata Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana).

Program slovesnosti bomo pričeli s pozdravnimi nagovori. Sledilo bo vabljeno predavanje prof. dr. Daniela Fischerja, predstojnika UNESCO katedre o visokošolskem izobraževanju za trajnostni razvoj iz Univerze Leuphana v Nemčiji. Sledila bo okrogla miza o kakovostnem izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj. Slovesnost bo pospremljena z glasbenim programom. Dogodek se bo zaključil ob 11. uri.

Veseli bomo, če se nam boste lahko pridružili na slovesnosti.

Svojo udeležbo, prosimo, potrdite najkasneje do srede, 18. septembra 2024, na elektronski naslov predstojnika katedre.

Izšla je posebna številka revije Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) z naslovom Interdisciplinary Approaches to Education for Sustainable Development (2024, vol.8, št. 4), ki so jo sooblikovali trije predstojniki UNESCO katedr: prof. dr. Robert Didham (Norveška), prof. dr. Hiroki Fujii (Japonska) in prof. dr. Gregor Torkar (Slovenija). V številki revije so zbrani prispevki avtorjev

Cilj posebne številke je zbrati in deliti nove raziskave in inovacije na nastajajočem področju interdisciplinarnega izobraževanja za trajnostni razvoj. Več o prispevkih lahko preberete v uvodniku, ki podaja tudi razmišljanja urednikov o multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti in transdisciplinarnosti. Krajši vsebinski izsek iz uvodnika, ki so ga pripravili uredniki:

Disciplina je priznana kot študijsko področje ali predmet, besedo disciplina pa lahko definiramo tudi kot pravilo ali sistem pravil, ki urejajo vedenje ali dejavnost. Medtem ko se zdi druga definicija manj ustrezna, ko govorimo o vzgojno-izobraževalnih predmetih, se je tradicionalno vsak od teh razvijal kot svoje akademsko področje in so ga usmerjala lastna pravila, postopki in pristopi, ki so se razlikovali od drugih področij. Ko disciplini dodamo različne predpone, začnemo razmišljati o različnih načinih dela med disciplinami. Intra pomeni znotraj ali med, intradisciplinarno pa delo znotraj enega predmeta (imenovano tudi monodisciplinarno). Navzkrižno pomeni med ali vključevanje različnih skupin, meddisciplinarno pa je gledanje ene discipline z vidika druge.

Multidisciplinarno: Multi pomeni več, multidisciplinarno pa vključuje različne subjekte ali discipline, ki raziskujejo isto vprašanje ali temo in delijo svoje različne vpoglede in poglede na to. Multidisciplinarno ustvarja sodelovanje posameznikov iz različnih disciplin, ki delajo skupaj; vendar se na tej ravni vsi posamezniki opirajo izključno na lastno disciplinarno znanje in teh različnih perspektiv je malo združiti. Multidisciplinarno izobraževanje zahteva usklajevanje učnih načrtov, tako da različni predmeti istočasno obravnavajo skupno temo. Kljub temu ne zahteva, da posamezni predmeti kombinirajo poučevanje z drugimi predmeti ali da integrirajo želene učne rezultate.

Interdisciplinarno: Inter pomeni nekaj med, uporablja pa se lahko tudi za pomen skupaj ali vzajemno. Cilj interdisciplinarnosti je povezovanje znanja in metod iz različnih disciplin, da se ustvari prava sinteza pristopov. Številna sodobna študijska področja, kot so študije spolov, nevroznanost in kibernetika, so seveda vključila interdisciplinarni pristop za doseganje bolj celostnega razumevanja. Interdisciplinarno izobraževanje je korak naprej v tem sodelovalnem učnem procesu. Na tej ravni ni usmerjena samo integracija predmetov, ampak je ciljno usmerjen tudi razvoj celotnega učenca prek integrativne uporabe znanja, veščin in vrednot v kontekstu uporabnega učenja.

Transdisciplinarno: Trans se nanaša tako na vse kot na onkraj, lahko pa se nanaša tudi na temeljito spreminjanje, kot je transformacija. Transdisciplinarni cilj je ustvariti enotnost intelektualnih okvirov onkraj disciplinarnih perspektiv in vključiti akterje iz različnih področij in sektorjev družbe. Transdisciplinarno išče razširitev tega sodelovanja na mesto, kjer je mogoče doseči enotnost teh različnih disciplinarnih okvirov, ki presega katero koli posamezno disciplinarno perspektivo. Prav tako jasno opredeljuje svoje izhodišče kot vprašanja iz resničnega sveta in spodbuja večje sodelovanje med različnimi akterji, vključno z akademiki, politiki, lokalnimi skupnostmi in podjetji. Pri transdisciplinarnem izobraževanju gre za raziskovanje ustreznega koncepta, vprašanja ali problema, ki združuje perspektive več disciplin za povezovanje novega znanja in globljega razumevanja z izkušnjami iz resničnega življenja. Transdisciplinarno učenje je po naravi sodelovalno in deluje tako, da ustvarja vsesplošno enotnost med različnimi načini gledanja in razumevanja sveta okoli nas.

Naslednja slika (slika 1) prikazuje vizualno predstavitev teh treh konceptov in stopnjo interakcije med različnimi disciplinami. Za multidisciplinarno je vsaka disciplina v interakciji s temo, na katero se osredotoča (prikazano z oranžnim krogom) s svojega zornega kota, posamezni pogledi na temo iz vsake discipline pa so postavljeni nasproti, vendar ni dejanskega prekrivanja ali združevanja znanja. Za interdisciplinarno obstaja aktivna interakcija med disciplinami in prizadevanje za mešanje različnih znanj in doseganje sinteze razumevanja. Za transdisciplinarno tema postane glavni okvir in meje med disciplinami se razblinijo. Poleg tega transdisciplinarno vključuje aktivno sodelovanje z resničnim svetom in z neakademskimi deležniki (prikazano z vijoličnim ovalom).

Slika 1. Vizualna upodobitev multidisciplinarnih, interdisciplinarnih in transdisciplinarnih konceptov.

Modri, rumeni in zeleni krogi predstavljajo različne discipline; oranžni krog = tema fokusa/študije; vijolični oval = predstavlja sodelovanje z akterji in/ali težavami iz resničnega sveta.

Več na o posebni številki: https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/issue/view/499

prof. dr. Gregor Torkar
Predstojnik UNESCO katedre
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 00 386 1 5892 312
E: Gregor.Torkar@pef.uni-lj.si

Bodi na tekočem