Študij

Zaključek študija

Obveznosti za dokončanje študija so opredeljene s posameznimi študijskimi programi.

Aktualno

Language and subject learning – hand in hand!

Obvladam računalništvo

VPIS V VIŠJI LETNIK in DODATNO LETO

Izpostavljeno

Plačilo zaključnega dela

Obrazci in navodila – dodiplomski in magistrski študij

Pripravo tez in izdelavo zaključnega dela ureja Pravilnik o študiju prve in druge stopnje.

Prijava teme

Potrjevanje teme zaključnega dela poteka preko VIS-a. Postopek prijave teme se začne z oddajo prijave v VIS-u v meniju ZAKLJUČEK ŠTUDIJA / Prijava teme.

Izjema – Kognitivna znanost

Prijava k zagovoru

ROK ZA ODDAJO PRIJAV K ZAGOVORU DIPLOMSKEGA DELA – sreda, 30. 8. 2023

Za študente UL PEF, ki se želijo vpisati na drugostopenjske magistrske študijske programe in morajo izpolnjevati pogoje za vpis do vključno 8. septembra 2023, je rok za oddajo prijav k zagovoru diplomskega dela najkasneje do srede, 30. avgusta 2023. Študent prijavo odda po e-pošti na referat@pef.uni-lj.si skladno z navodili. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je oddana do vključno srede, 30. 8. 2023, do polnoči.

Obrazci in navodila – doktorski študij

Pripravo dispozicije doktorske disertacije in izdelavo zaključnega dela ureja:

Prijava teme

Prijava k zagovoru

Bodi na tekočem