Študij

Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

Magistrski študij Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje je študij, katerega namen je oblikovati strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja.

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin. Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih in strokovnih ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja (teorije učenja, svetovanja, organizacije, osebnosti, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij).

Komu je program namenjen?

Program je namenjen posameznikom, ki želijo nuditi svetovalno pomoč  na profesionalnem področju posameznikom ali skupinam (v obliki supervizije ali coachinga) ali organizacijam (organizacijsko svetovanje). Vse tri oblike  se vedno bolj uveljavljajo v svetu in pri nas, na različnih področjih; v šolstvu, sociali, zdravstvu, pravu, športu, vsakodnevnem življenju,… povsod, kjer si ljudje želijo izboljšati kvaliteto svojega dela, povečati učinkovitost, izboljšati odnose ali zgolj izboljšati svoje počutje pri delu.

Kaj lahko pričakujem?

Intenzivno izkustveno in interaktivno naravnan študij, ki zahteva tudi »delo na sebi«,

Prakticiranje oz. preiskušanje naučenega v praksi, ki je pod stalno supervizijo in metasupervizijo,

Zanimive in sodobne teoretske temelje z vseh treh področij (supervizije, coachinga in organizacijskega svetovanja)

S študijem boste pridobili

strokovno usposobljenost za samostojno kompetentno izvajanje supervizije, coachinga in organizacijskega svetovanja

Kakšni so cilji programa?

Namen programa je oblikovati strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, coachinga in organizacijskega svetovanja, v razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin.

Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih in strokovnih ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja (teorije učenja, svetovanja, organizacije, osebnosti, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij).

Ob zaključku študija je kandidat

  • sposoben razumeti in raziskovati strukturo organizacij, dinamiko in kulturo različnih delovnih okolij ter zna umestiti supervizijo, osebno in organizacijsko svetovanje v širši organizacijski okvir z namenom zagotavljanja boljše kakovosti strokovnega dela, spodbujanja profesionalnega in osebnostnega razvoja strokovnih delavcev ter omogočanja razvoja in spreminjanja organizacije;
  • sposoben na različnih delovnih področjih organizirati, izvajati, spremljati in analizirati različne oblike supervizijskega procesa, osebnega in organizacijskega svetovanja (individualna, skupinska, timska supervizija/koučing, supervizija/koučing v organizaciji, menedžment sprememb ipd.), ga uvajati na nova področja ter sodelovati v razvijanju novih teoretskih in praktičnih modelov;
  • sposoben najti alternativne rešitve problemov, ki za vse udeležence omogočajo razvoj novih perspektiv in izboljšajo njihovo življenje, odnose in delovno klimo ter usmerjati nove perspektive v spremenjene strategije ravnanja;
  • sposoben izvajati in hkrati reflektirati dogajanja v svetovalnih procesih v različnih organizacijskih in poklicnih kontekstih, soočati stališča, stereotipe in predsodke ter prepoznavati in razumevati procese vključevanja/izključevanja na nivoju kulture, politik in praks v organizacijah.

Bodi na tekočem