Alt
Raziskovanje in umetnost

Center za kognitivno znanost

Center za kognitivno znanost Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani združuje pedagoške in raziskovalne delavce, ki se ukvarjajo s širšim področjem kognitivne znanosti. V okviru centra deluje tudi Laboratorij za empirično fenomenologijo (Observatorij), katerega primarna aktivnost je raziskovanje doživljajskih vidikov kognitivnih fenomenov, kot so razmišljanje, spominjanje, tavanje z mislimi in odločanje.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Študijski program Kognitivna znanost

Glavne dejavnosti centra

Pedagoška: izvajanje, koordinacija in podpora interdisciplinarnim študijskim programom s področja kognitivne znanosti.

Znanstveno-raziskovalna: znanstveno-raziskovalno delo na področjih nevroedukacije, nevroetike, empirične fenomenologije, nevrofenomenologije in drugih interdisciplinarnih presekov konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti.

Dodatne dejavnosti centra

 • podpora povezovanju raziskovalcev in raziskovalnih inštitucij v interdisciplinarne projekte s področja kognitivne znanosti,
 • podpora povezovanju med raziskovalnimi, izobraževalnimi in poslovnimi subjekti ter drugim oblikam aplikacije spoznanj kognitivne znanosti,
 • organizacijo znanstvenih sestankov, seminarjev, konferenc ipd. ter drugih oblik izobraževanja,
 • izdajanje priložnostnih strokovnih, znanstvenih in poljudnoznanstvenih publikacij,
 • promocijo znanstveno-raziskovalnega dela centra,
 • vključevanje v raziskovanje in strokovno delo na mednarodni ravni,
 • aktivno vključevanje študentov UL v znanstvenoraziskovalno delo centra.

Zaposleni

Sodelujoči raziskovalci

 • dr. Florian Klauser
 • Ema Demšar, mag. kog. zn.
 • Viktorija Lipič, mag. kog. zn.
 • Tine Kolenik, mag. kog. zn.
 • Aleš Oblak, mag. kog. zn.
 • Maša Rebernik, mag. kog. zn.

Izbrane publikacije

 • Oblak, A., Slana Ozimič, A., Repovš, G., & Kordeš, U. (2022). What Individuals Experience During Visuo-Spatial Working Memory Task Performance: An Exploratory Phenomenological Study. Frontiers in Psychology, 13(May), 1–19. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.811712
 • Kordeš, U., & Demšar, E. (2021). Being there when it happens: A novel approach to sampling reflectively observed experience. New Ideas in Psychology, 60. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100821
 • Kordeš, U., & Demšar, E. (2021). Horizons of becoming aware: Constructing a pragmatic-epistemological framework for empirical first-person research. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 0123456789. https://doi.org/10.1007/s11097-021-09767-6
 • Strle, T., & Markič, O. (2021). O odločanju in osebni avtonomiji. Maribor: Aristej.
 • Strle, T. (2020). Does the Task Shape the Mind or Does the Mind Shape the Task? Constructivist Foundations, 15(3), 260–263. https://constructivist.info/15/3/260
 • Kordeš, U., & Demšar, E. (2019). A long overdue encounter of constructivism and cognitive science. V Hug, T., Mitterer, J. in Schorner, M. (Eds.), Radikaler Konstruktivismus : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Ernst von Glasersfeld (1917-2010) (pg. 411–429). Innsbruck: Innsbruck University Press.
 • Kordeš, U., Oblak, A., Smrdu, M., & Demšar, E. (2019). Ethnography of meditation: An account of pursuing meditative practice as a tool for researching consciousness. Journal of Consciousness Studies, 26(7–8), 184–237. https://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/2019/00000026/f0020007/art00009
 • Strle, T. in Markič, O. (2018). Looping effects of neurolaw, and the precarious marriage between neuroscience and the law. Balkan Journal of Philosophy, 10(1), 17–26. https://doi.org/10.5840/bjp20181013
 • Strle, T. (2018). Looping Minds: How Cognitive Science Exerts Influence on Its Findings. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 16(4), 533–544. https://doi.org/10.7906/indecs.16.4.2
 • Kordeš, U. in Demšar, E. (2018). Excavating belief about past experience: Experiential dynamics of the reflective act. Constructivist Foundations, 13(2), 219–229. http://constructivist.info/13/2/219
 • Strle, T. (2016). Feeling and Thinking about the Future: Offline Metacognition in Decision-Making. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(4), 331–343. https://doi.org/10.7906/indecs.14.4.1
 • Strle, T. (2016). Embodied, enacted and experienced decision-making. Phainomena, 25, 83-107. https://www.researchgate.net/publication/311869684_Embodied_Enacted_and_Experienced_Decision-Making
 • Kordeš, U. in Klauser, F. (2016). Second-Person in-depth Phenomenological Inquiry as an Approach for Studying Enaction of Beliefs. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(4), 369–377. https://doi.org/10.7906/indecs.14.4.5
 • Kordeš, U. in Markič, O. (2016). Parallels between mindfulness and first-person research into consciousness. Asian Studies, 4(2), 153–168. https://doi.org/10.4312/as.2016.4.2.153-168
 • Kordeš, U. (2016). Going Beyond Theory: Constructivism and Empirical Phenomenology. Constructivist Foundations, 11(2), 375–385. http://constructivist.info/11/2/375

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem