Raziskovanje in umetnost

Center za kognitivno znanost

Center za kognitivno znanost Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani združuje pedagoške in raziskovalne delavce, ki se ukvarjajo s širšim področjem kognitivne znanosti. V okviru centra deluje tudi Laboratorij za empirično fenomenologijo (Observatorij), katerega primarna aktivnost je raziskovanje doživljajskih vidikov kognitivnih fenomenov, kot so razmišljanje, spominjanje, tavanje z mislimi in odločanje.

Kognitivna znanost

Informativni dnevi za študijsko leto 24/25

Vabilo k prijavi na mednarodno šolo Utelešenega kritičnega mišljenja in razumevanja

Konferenca “Kognitivna znanost”

Izpostavljeno

Študijski program Kognitivna znanost

Glavne dejavnosti centra

Pedagoška: izvajanje, koordinacija in podpora interdisciplinarnim študijskim programom s področja kognitivne znanosti.

Znanstveno-raziskovalna: znanstveno-raziskovalno delo na področjih nevroedukacije, nevroetike, empirične fenomenologije, nevrofenomenologije in drugih interdisciplinarnih presekov konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti.

Dodatne dejavnosti centra

 • podpora povezovanju raziskovalcev in raziskovalnih inštitucij v interdisciplinarne projekte s področja kognitivne znanosti,
 • podpora povezovanju med raziskovalnimi, izobraževalnimi in poslovnimi subjekti ter drugim oblikam aplikacije spoznanj kognitivne znanosti,
 • organizacijo znanstvenih sestankov, seminarjev, konferenc ipd. ter drugih oblik izobraževanja,
 • izdajanje priložnostnih strokovnih, znanstvenih in poljudnoznanstvenih publikacij,
 • promocijo znanstveno-raziskovalnega dela centra,
 • vključevanje v raziskovanje in strokovno delo na mednarodni ravni,
 • aktivno vključevanje študentov UL v znanstvenoraziskovalno delo centra.

Zaposleni

Sodelujoči raziskovalci

 • Viktorija Lipič, mag. kog. zn.
 • Maša Rebernik, mag. kog. zn.
 • Jaša Černe, mag. kog. zn.
 • Aleš Oblak, mag. kog. zn
 • Maša Poljšak Kus

Izbrane publikacije

 • Oblak, A., Slana Ozimič, A., Repovš, G., & Kordeš, U. (2022). What Individuals Experience During Visuo-Spatial Working Memory Task Performance: An Exploratory Phenomenological Study. Frontiers in Psychology, 13(May), 1–19. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.811712
 • Kordeš, U., & Demšar, E. (2021). Being there when it happens: A novel approach to sampling reflectively observed experience. New Ideas in Psychology, 60. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100821
 • Kordeš, U., & Demšar, E. (2021). Horizons of becoming aware: Constructing a pragmatic-epistemological framework for empirical first-person research. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 0123456789. https://doi.org/10.1007/s11097-021-09767-6
 • Strle, T., & Markič, O. (2021). O odločanju in osebni avtonomiji. Maribor: Aristej.
 • Strle, T. (2020). Does the Task Shape the Mind or Does the Mind Shape the Task? Constructivist Foundations, 15(3), 260–263. https://constructivist.info/15/3/260
 • Kordeš, U., & Demšar, E. (2019). A long overdue encounter of constructivism and cognitive science. V Hug, T., Mitterer, J. in Schorner, M. (Eds.), Radikaler Konstruktivismus : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Ernst von Glasersfeld (1917-2010) (pg. 411–429). Innsbruck: Innsbruck University Press.
 • Kordeš, U., Oblak, A., Smrdu, M., & Demšar, E. (2019). Ethnography of meditation: An account of pursuing meditative practice as a tool for researching consciousness. Journal of Consciousness Studies, 26(7–8), 184–237. https://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/2019/00000026/f0020007/art00009
 • Strle, T. in Markič, O. (2018). Looping effects of neurolaw, and the precarious marriage between neuroscience and the law. Balkan Journal of Philosophy, 10(1), 17–26. https://doi.org/10.5840/bjp20181013
 • Strle, T. (2018). Looping Minds: How Cognitive Science Exerts Influence on Its Findings. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 16(4), 533–544. https://doi.org/10.7906/indecs.16.4.2
 • Kordeš, U. in Demšar, E. (2018). Excavating belief about past experience: Experiential dynamics of the reflective act. Constructivist Foundations, 13(2), 219–229. http://constructivist.info/13/2/219
 • Strle, T. (2016). Feeling and Thinking about the Future: Offline Metacognition in Decision-Making. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(4), 331–343. https://doi.org/10.7906/indecs.14.4.1
 • Strle, T. (2016). Embodied, enacted and experienced decision-making. Phainomena, 25, 83-107. https://www.researchgate.net/publication/311869684_Embodied_Enacted_and_Experienced_Decision-Making
 • Kordeš, U. in Klauser, F. (2016). Second-Person in-depth Phenomenological Inquiry as an Approach for Studying Enaction of Beliefs. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(4), 369–377. https://doi.org/10.7906/indecs.14.4.5
 • Kordeš, U. in Markič, O. (2016). Parallels between mindfulness and first-person research into consciousness. Asian Studies, 4(2), 153–168. https://doi.org/10.4312/as.2016.4.2.153-168
 • Kordeš, U. (2016). Going Beyond Theory: Constructivism and Empirical Phenomenology. Constructivist Foundations, 11(2), 375–385. http://constructivist.info/11/2/375

Bodi na tekočem