Raziskovanje in umetnost

Vzgojno-izobraževalne politike

Na tem mestu so na voljo informacije o vzgojno-izobraževalnih politikah.

CRSN

Vabilo na Astrofest – 21. 6. 2024

Zotkini talenti 2024

Slovenska znanstvena fundacija 2024: Prometej znanosti

Izpostavljeno

Vabljeni v mrežo ETSN CRSN. Za več kliknite tu.

 • OECD priporoča
 • Svetovni svet za nadarjene in talentirane otroke – WCGTC – je avgusta 2021 izdal dokument z desetimi temeljnimi načeli za strokovno spopolnjevanje učiteljev za poučevanje nadarjenih z naslovom Global Principles for Professional Learning in Gifted Education
 • Računsko sodišče RS je 4. 12. 2020 izdalo revizijsko poročilo z naslovom Sistem dela z nadarjenimi in sistem šolskih tekmovanj, v katerem je ugotovilo, da sta bili MIZŠ in ZRSŠ v letu 2017 na področju dela z nadarjenimi neučinkovita. Več na: https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/sistem-dela-z-nadarjenimi-in-sistem-solskih-tekmovanj-v-letu-2017-759/
 • 20. 5. 2016: Nerazumljena ali nezaželena strategija izobraževanja nadarjenih? Odmev na obstoječe razmere v Uvodniku Šolskih razgledov, več na: www.solski-razgledi.com/revija.asp.
 • 20. 4. 2016: Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i ućenika
  V okviru vključevanja CRSN v edukacijske politike na področju izobraževanja nadarjenih je bil na Pedagoški fakulteti UL predstavljen hrvaški nacionalni dokument o delu z nadarjenimi, ki je trenutno v javni obravnavi; dokument je nastal v okviru celovite nacionalne prenove hrvaškega izobraževalnega sistema in je bil objavljen februarja 2016 (http://www.kurikulum.hr/).
  Dokument sta predstavili dr. Zrinka Ristić Dedić, članica ekspertne delovne skupine in Jasna Cvetković-Lay, članica strokovne delovne skupine za področje izobraževanja nadarjenih.
 • 20. 8. 2015: Okrogla miza MREŽA EVROPSKIH CENTROV TALENTOV, ob priliki mednarodne akreditacije Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN PeF UL) za Evropski center talentov (European Talent Support Network).
  Temeljni cilj je bil javni premislek o vlogi posameznih inštitucij ter o možnostih sodelovanja med njimi znotraj Slovenije, saj razvijajoča se evropska mreža promovira sodelovanje in spodbujanje nadarjenih državljanov Evrope v skupno dobro na različnih področjih družbenega udejstvovanja, od skrbi za duševno zdravje do umetnostih in znanstvenih presežkov ter razvoja. Sodelovali so: Csilla Fuszek, direktorica Evropskega centra za talente iz Budimpešte, dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN PeF UL, Jožef Školč, glavni tajnik Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije, dr. Boštjan Kuzman, predstavnik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo RS ter dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Okroglo mizo je povezoval dr. Janez Vogrinc, prodekan za doktorski študij, kakovost in razvoj na Pedagoški fakulteti UL. Osnovno sporočilo razpravljavcev je bilo, da je v Sloveniji treba razvijati stroko in sodelovanje na področju dela z nadarjenimi, zato so toplo pozdravili pobudo CRSN za vzpostavitev mreže za delo z nadarjenimi ter njeno vpetost v širši evropski prostor.
 • 5. 12. 2013 – Z okroglo mizo na temo Izobraževanje učiteljev za delo z nadarjenimi učenci smo na Pedagoški fakulteti UL uspešno zaključili cikel dejavnosti, ki smo jih v okviru CRSN pripravili ob mednarodnem letu nadarjenosti in ustvarjalnosti.
  Na okrogli mizi so bile predstavljene vsebine in dejavnosti o izobraževanju učiteljev za delo z nadarjenimi učenci, ki se integrativno že izvajajo na različnih študijskih programih naše fakultete; med vsebinami so bili izpostavljeni teoretski pogledi na nadarjenost in didaktični pristopi za poučevanje nadarjenih učencev, med dejavnostmi pa spodbujanje študentov k raziskovanju v obliki seminarskih in diplomskih del, ponudba tematskih izbirnih predmetov  ter aktivnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v različnih dejavnostih, ki so na fakulteti ali zunaj na različne načine povezane s spodbujanjem učenja nadarjenih učencev (CRSN, tabori, tekmovanja, projekti).
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011: izobraževanje nadarjenih je obravnavano v šestem poglavju.
 • Zakon o ZOsn
  Od novembra 2011 so nadarjeni učenci po zakonu o osnovni šoli obravnavani kot samostojna skupina učencev in ne več skupaj z drugimi skupinami učencev s posebnimi potrebami, in sicer v 11. členu tega zakona: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3727
 • Maj 2011: BUDIPEŠTANSKA DEKLARACIJA
  V času predsedovanja EU so Madžari pripravili odmevno mednarodno konferenco »Hungarian EU Presidential Conference on Talent Support and First European TalentDay” katere se je kot predstavnica CRSN Pedagoške fakultete UL udeležila tudi dr. Mojca Juriševič (slika desno: dr. Mojca Juriševič, Mirt Nagy, mag. Gordana Rostohar in mag. Tatjana Bezić). Na konferenci so udeleženci slavnostno podpisali Budipeštansko deklaracijo v podporo skrbi za nadarjene po Evropi ter praznovali prvi Evropski dan talentov. Več v prispevku, objavljenem v Šolskih razgledih (20. 5. 2011).
 • Deklaracija o nadarjenih v Evropskem parlamentu (19.11.2012-19.2.2013). Deklaracija žal ni bila potrjena, saj bi jo do 19. 2. 2013 morala podpisati več kot polovica vseh poslancev. Kljub temu se iniciativa nadaljuje v obliki ustanavljanja delovne skupine EU na področju dela z nadarjenimi. 23. 1. 2013 smo se člani CRSN (slika levo: člani slovenske delegacije z gostiteljico, poslanko mag. Mojco Kleva Kekuš) udeležili pomembnega zasedanja v evropskem parlamentu ob priliki podpisovanja pisne deklaracije o skrbi za nadarjene v Evropi – WD/34. Več v prispevku S široko politično podporo manj prezrtih talentov v EU (Delo, 31. 1. 2013).

Bodi na tekočem