Nadaljnje izobraževanje

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

V okviru nadaljnjega izobraževanja na Pedagoški fakulteti ponujamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe ter programe profesionalnega usposabljanja, prav tako pa organiziramo različne kongrese in posvete za delavce v vzgoji in izobraževanju ter zanje nudimo tudi strokovno-didaktično svetovalnico.

Aktualno

Vabilo na predstavitveni dogodek Winnovators

Umetniška prireditev “Med človekom in naravo”

Vabilo na javno predavanje dr. Mateja Zapuška

Izpostavljeno

Ponudba programov

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izvajamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe, programe kariernega razvoja in programe profesionalnega usposabljanja.

PF-28

Zgodovina

Od leta 1991 je delovala v okviru Referata za študentske zadeve tudi pisarna, ki je opravljala delo s področja nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja. Pozneje, 8. marca 2001, je bil ustanovljen poseben oddelek za stalno strokovno spopolnjevanje, v letu 2005 pa smo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ustanovili Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, v okviru katerega izvajamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe, programe kariernega razvoja in programe profesionalnega usposabljanja.

PF-85
konference, kongresi, posveti

Učitelj učitelju učitelj

Pomembne dejavnosti fakultete so prenos znanja v prakso, izmenjava informacij, izkušenj in znanj ter razširjanje znanstvenih spoznanj strokovni javnosti in drugim zainteresiranim. Zato organiziramo različne konference, kongrese in posvete.

Strokovno-didaktična svetovalnica

Potrebujete didaktični nasvet?

Pedagoška fakulteta

Aktivnosti

Na naši fakulteti potekajo raznolike aktivnosti v katere se lahko vključite, od raziskovalne do obštudijske dejavnosti.

PF-153

Raziskovalni centri

VEČ
PF-69

Psihosocialna svetovalnica

VEČ
PF-11

Športna vadba

VEČ

Učitelj/ica ima velik vpliv pri tem, da bodoče generacije otrok postanejo ljudje z velikim srcem. Predvsem pa jim v šoli lahko omogočimo čudovito otroštvo.

Taia Debernardi, študentka razrednega pouka

Bodi na tekočem