Alt
Nadaljnje izobraževanje

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

V okviru nadaljnjega izobraževanja na Pedagoški fakulteti ponujamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe ter programe profesionalnega usposabljanja, prav tako pa organiziramo različne kongrese in posvete za delavce v vzgoji in izobraževanju ter zanje nudimo tudi strokovno-didaktično svetovalnico.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Ponudba programov

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izvajamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe, programe kariernega razvoja in programe profesionalnega usposabljanja.

PF-28

Zgodovina

Od leta 1991 je delovala v okviru Referata za študentske zadeve tudi pisarna, ki je opravljala delo s področja nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja. Pozneje, 8. marca 2001, je bil ustanovljen poseben oddelek za stalno strokovno spopolnjevanje, v letu 2005 pa smo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ustanovili Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, v okviru katerega izvajamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe, programe kariernega razvoja in programe profesionalnega usposabljanja.

PF-85
konference, kongresi, posveti

Učitelj učitelju učitelj

Pomembne dejavnosti fakultete so prenos znanja v prakso, izmenjava informacij, izkušenj in znanj ter razširjanje znanstvenih spoznanj strokovni javnosti in drugim zainteresiranim. Zato organiziramo različne konference, kongrese in posvete.

Strokovno-didaktična svetovalnica

Potrebujete didaktični nasvet?

Pedagoška fakulteta

Aktivnosti

Na naši fakulteti potekajo raznolike aktivnosti v katere se lahko vključite, od raziskovalne do obštudijske dejavnosti.

PF-153

Raziskovalni centri

VEČ
PF-69

Psihosocialna svetovalnica

VEČ
PF-11

Športna vadba

VEČ

Učitelj/ica ima velik vpliv pri tem, da bodoče generacije otrok postanejo ljudje z velikim srcem. Predvsem pa jim v šoli lahko omogočimo čudovito otroštvo.

Taia Debernardi, študentka razrednega pouka

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem