Študij

Mobilnost zaposlenih za namen poučevanja

Program omogoča mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini ali na daljavo.

Alt

Alt

Alt

Alt

Izpostavljeno

Erasmus+ STA

Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (STA)/ in usposabljanja 2023/2024. Rok za prijavo: 31. 8. 2023

Mobilnost osebja za namen poučevanja/ in usposabljanja se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini ali na daljavo.

Aktualni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA (IN USPOSABLJANJA) NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH REGIJE 13 IN 14 TER V TRETJIH DRŽAVAH, KI NISO PRIDRUŽENE PROGRAMU ERASMUS+ IN S KATERIMI UNIVERZA V LJUBLJANI NE SODELUJE V OKVIRU ERASMUS+ KA171 (projekta 2022 in 2023)

Razpis omogoča mobilnost na institucije v državah: Ferski otoki, Švica, Velika Britanija, Andora, Monako, San Marino, Vatikan ter vse ostale države sveta, RAZEN Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Albanija, Maroko, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Kazahstan, Ukrajina, Rusija, Avstralija, Argentina, Brazilija, Južna Afrika, Uganda, Etiopija, Mavricij, Niger, Tanzanija, s katerimi sodelujemo že v KA171.

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1.10.2023 do najkasneje 30.9.2024. V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:

  • odobrenim prijaviteljem (učiteljem UL in gostujočim strokovnjakom) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot);
  • izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem se na podlagi potrdila, podpisanega s strani dekana in kadrovske službe, odobri financiranje za največ 60 dni;
  • učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost;
  • ker se mobilnosti v okviru tega projekta financirajo iz projekta 2022, se v maksimalno kvoto 60 dni Erasmus+ mobilnosti na zaposlenega prišteva že izvedena mobilnost v okviru razpisov Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja v študijskem letu 2022/23 in 2023/24 (upošteva se poročano in ne le financirano obdobje). Skupno trajanje (katerekoli) izvedene Erasmus+ mobilnosti za osebje v študijskem letu 2022/23 in 2023/24 torej ne sme presegati 60 dni (izključujoč dneve za pot).

Več informacij v razpisu:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA (IN USPOSABLJANJA) NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH REGIJE 13 IN 14 TER V TRETJIH DRŽAVAH, KI NISO PRIDRUŽENE PROGRAMU ERASMUS+ IN S KATERIMI UNIVERZA V LJUBLJANI NE SODELUJE V OKVIRU ERASMUS+ KA171 (projekta 2022 in 2023)

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 28. 9. 2023 (razpis bo nato predvidoma ostal odprt do porabe sredstev).

Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec.

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1.10.2023 do najkasneje 30.6.2024. V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:

  • odobrenim prijaviteljem se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot)
  • izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem, se na podlagi potrdila, podpisanega s strani dekana in kadrovske službe odobri financiranje za največ 60 dni
  • učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost. V tem primeru je potrebno oddati ločeno prijavo za vsako mobilnost.

Več informacij v razpisu:

Razpis STA Erasmus+ 2023/2024
  • Prijava (rok za oddajo: 31. 8. 2023)

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 31. 8. 2023. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec.

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje 30. 11. 2024. Posamezna mobilnost mora trajati od najmanj 3 mesece do največ 4 mesece. Več informacij o razpisnih pogojih najdete v razpisu.

Pogoj za prijavo je z vseh strani izpolnjen in podpisan Sporazum za mobilnost. V primerih, ko zaradi objektivnih razlogov ni možen podpis Sporazuma za mobilnost zadostuje Povabilno pismo, skupaj s Soglasjem dekana. Prijavno dokumentacijo pedagoški delavci oddajo v Pisarno za raziskave in mednarodno sodelovanje. Rok za oddajo prijav v okviru drugega kroga izbora odobrenih mobilnosti na UL je 28. 5. 2023. Ker moramo na fakulteti po potrebi uskladiti oz. rangirati prijave, je interni rok za oddajo prijave na PEF 24. 5. 2023.

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 18. 12. 2022 oz. do porabe sredstev. Za prijave po 18. 12. 2022 je pogoj, da ima zaposleni ob oddaji prijave že urejen Erasmus+ Sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja ( in usposabljanja). Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 1. 2023 do najkasneje 30. 9.2023.

Program Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost (KA107) omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med Programskimi in Partnerskimi državami. Veljajo povsem enaka pravila, kot pri običajni Erasmus+ mobilnosti (gl. zgoraj), le da gre v tem primeru za mobilnost v države, ki niso t. i. programske države Erasmus+ programa.

Univerza v Ljubljani vsako leto razpiše razpis za fakultete, na katerega Pedagoška fakulteta lahko prijavi predloge sodelovanj z univerzami iz partnerskih držav. V kolikor smo s prijavo uspešni, na fakulteti odpremo interni razpis za izmenjave posebej za vsako pridobljeno sodelovanje.

Več o programu: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/mednarodna_kreditna_mobilnost/

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja na University of Prishtina, Faculty of Education, Kosovo
Študijsko leto 2022/23
Sofinanciranje je omogočeno za 6 zaposlenih
Rok za prijavo: 30. 9. 2022 oz. do porabe sredstev

Več informacij: mednarodna@pef.uni-lj.si

Bodi na tekočem