Alt
Študij

E+ mobilnost zaposlenih za namen poučevanja

Program omogoča mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini ali na daljavo.

Alt

Poučevanje vsaj 8 ur na teden

Alt

Od 2 do 60 dni

Izpostavljeno

Poučevanje v Švici in Veliki Britaniji

Razpis za sofinanciranje Erasmus mobilnosti osebja za namen poučevanja v Švici in Veliki Britaniji (2022/23). Rok za prijavo: 20. 12. 2022

Mobilnost osebja za namen poučevanja/ in usposabljanja (»Staff mobility for teaching / and training«) v okviru programa Erasmus+ se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini ali na daljavo.

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 6. 5. 2022 oziroma po tem roku do porabe sredstev. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 6.2022 do najkasneje 30. 9.2023.

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 18. 12. 2022 oz. do porabe sredstev. Za prijave po 18. 12. 2022 je pogoj, da ima zaposleni ob oddaji prijave že urejen Erasmus+ Sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja ( in usposabljanja). Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 1. 2023 do najkasneje 30. 9.2023.

Program Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost (KA107) omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med Programskimi in Partnerskimi državami. Veljajo povsem enaka pravila, kot pri običajni Erasmus+ mobilnosti (gl. zgoraj), le da gre v tem primeru za mobilnost v države, ki niso t. i. programske države Erasmus+ programa.

Univerza v Ljubljani vsako leto razpiše razpis za fakultete, na katerega Pedagoška fakulteta lahko prijavi predloge sodelovanj z univerzami iz partnerskih držav. V kolikor smo s prijavo uspešni, na fakulteti odpremo interni razpis za izmenjave posebej za vsako pridobljeno sodelovanje.

Več o programu: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/mednarodna_kreditna_mobilnost/

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja na University of Prishtina, Faculty of Education, Kosovo
Študijsko leto 2022/23
Sofinanciranje je omogočeno za 6 zaposlenih
Rok za prijavo: 30. 9. 2022 oz. do porabe sredstev

Več informacij: mednarodna@pef.uni-lj.si

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem