O fakulteti

Oddelek za razredni pouk

Oddelek za razredni pouk izvaja prvo- (Razredni pouk) in drugostopenjski (Poučevanje na razredni stopnji in Poučevanje na razredni stopnji z angleščino) študijski program in je po številu študentk in študentov največji oddelek Pedagoške fakultete.

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Razredni pouk

Vas zanima študij razrednega pouka?

Poslanstvo

Oddelek za razredni pouk izvaja prvo- (Razredni pouk) in drugostopenjski (Poučevanje na razredni stopnji in Poučevanje na razredni stopnji z angleščino) študijski program in je po številu študentk in študentov največji oddelek Pedagoške fakultete.

Njegovo temeljno poslanstvo je kakovostno izobraziti bodoče učiteljice in učitelje razrednega pouka za poučevanje učenk in učencev 1. in 2. triletju osnovne šole, tj. v obdobju, ko se otroci razvijajo v mlade osebnosti in ob pomoči učiteljice/učitelja razrednega pouka pridobivajo in oblikujejo delovne navade, pridobivajo tehnike učenja, oblikujejo temeljna spoznanja in vrednote o naravi, človeku in družbi ter pridobivajo znanja z različnih predmetnih področij.

Pedagoška dejavnost

Magister profesor oz. magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji, ki se lahko zaposlita kot razredni učitelj oz. razredna učiteljica, morata biti vsestransko izobražena, obvladati morata vsebine in metode poučevanja sedmih različnih disciplin oz. področij (slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, športna, likovna in glasbena vzgoja), poznati pa tudi temelje splošne didaktike, razvojne in pedagoške psihologije ter metodologije pedagoškega raziskovanja.

Oddelek za doseganje tako širokega nabora kompetenc sodeluje tudi z drugimi oddelki na fakulteti. Program nudi študentkam in študentom novejše vsebine, usmerjen je v razvijanje kompetenc in v študijske dosežke, zato študij vključuje več aktivnih in raznolikih študijskih metod, pedagoška praksa je povezana s študijskimi predmeti, sodelovanje s šolami je zelo dobro.

Študentke in študenti imajo na izbiro več izbirnih predmetov, s katerimi poglabljajo posamezno področje poučevanja ali razširijo svoje znanje (npr. poučevanje angleščine). Druga stopnja študija poteka na višji ravni zahtevnosti: večji poudarek je na razvoju avtonomnosti, (samo)kritičnosti, interdisciplinarnosti ter zmožnosti raziskovanja v vzgoji in izobraževanju.

Raziskovalna dejavnost

Članice in člani oddelka raziskujejo tako temeljno stroko kot njeno specialnodidaktično interpretacijo in prenos spoznanega v prakso, svoje znanstvene članke objavljajo v uglednih slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah, so avtorice in avtorji znanstvenih in strokovnih monografij, učbenikov in priročnikov, sodelujejo na mednarodnih znanstvenih in strokovnih posvetih.

Podrobneje o oddelku

 Ime in priimek Naziv
dr. Marja Bešter Turk izredna profesorica
dr. Milena Mileva Blažić redna profesorica
dr. Lara Godec Soršak docentka
dr. Irena Hergan docentka
Brina Jež Brezavšček redna profesorica
Nejc Kavka asistent
dr. Darja Kerec izredna profesorica
Rimi Pavlović asistent
dr. Mojca Pečar strokovna sodelavka
dr. Tanja Petrušič asistentka
Branka Potočnik Krajnik učiteljica veščin
dr. Alenka Rot Vrhovec asistentka
dr. Igor Saksida redni profesor
dr. Barbara  Sicherl Kafol redna profesorica
dr. Vesna Štemberger izredna profesorica
dr. Konstanca Zalar docentka
Mirjam Žgavec učiteljica veščin

Bodi na tekočem