Študij

Drugi programi izmenjav

Poleg ustaljenih izmenjav v sklopu Erasmus+ programa obstaja še vrsta drugih programov, ki omogočajo mednarodno mobilnost.

Alt

Aktiven status študenta

Alt

Dogovor o priznavanju

Alt

Aktiven status študenta

Alt

Dogovor o priznavanju

Izpostavljeno

Aktualen razpis

Razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov 2021/2022 (podaljšan do 31. 5. 2023)

Najbolj prepoznana je gotovo mobilnost preko programa Erasmus+, vendar obstajajo tudi drugi programi, ki omogočajo mednarodno mobilnost.

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki spodbuja mobilnosti med sodelujočimi državami: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Slovenski študentje možnosti študijske izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov in možnost pridobitve štipendije preko razpisov tujih institucij. Vlada Republike Slovenije ima namreč z različnimi državami sveta podpisane bilateralne sporazume o sodelovanju tudi na področju štipendiranja in študijskih izmenjav.

Ena od možnosti mednarodne mobilnosti so tudi poletne šole, ki se praviloma odvijajo v času počitnic in trajajo nekaj tednov. Poletne šole ponavadi organizirajo univerze, fakultete ali pa študentske organizacije. Z udeležbo na poletni šoli lahko pridobite različna znanja in si razširite obzorje v tuji državi ali pa doma.

Možno je pridobiti tudi štipendijo Javnega štipendijskega sklada RS za izvedbo študijskega obiska v tujini.

Informaicje o vseh dodatnih opcijah obveščamo na spletni strani. V kolikor boste želeli izkorsititi katerokoli od naštetih opcij ali boste nemara sami našli celo kakšen drug program oz. možnost sofinanciranja mednarodne mobilnosti, vas vabimo, da se oglasite v Pisarni za raziskave in mednarodno sodelovanje, kjer se bomo potrudili, da vam mobilnost tudi omogočimo. Običajno je pri študentskih izmenjavah ključnega pomena predvsem dogovor o priznavanju v tujini opravljenih obveznostih, zato morajo v pripravo mednarodne mobilnosti vključeni tudi Erasmus oddelčni koordinatorji.

Bodi na tekočem