Knjižnica

Vpis v knjižnico

Vpis v knjižnico poteka v knjižnici ob predložitvi študentske ali osebne izkaznice in s podpisom pristopne izjave.

Knjižnica

Trajni dostop do dodatnih zbirk Oxford Scholarly Editions Online

Izbranih 10

Knjižne novosti

Izpostavljeno

Spletni vpis

Za študente UL s statusom, ki imajo digitalno študentsko identiteto, je včlanitev v knjižnico možna tudi prek spleta.

Vpis v knjižnico poteka v knjižnici ob predložitvi študentske ali osebne izkaznice in s podpisom Pristopne izjave (PDF).

Za študente UL s statusom, ki imajo digitalno študentsko identiteto, je včlanitev v knjižnico možna tudi prek spleta. Letna članarina je že plačana ob vpisu na fakulteto. Članstvo za študente velja do 31. oktobra tekočega študijskega leta.

Navodila za spletni vpis

Za ostale uporabnike se članarina po veljavnem ceniku poravna ob vpisu. Plačila članarine so oproščeni zaposleni na Univerzi v Ljubljani, brezposelne osebe (ob predložitvi veljavnega dokazila, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev) ter člani bibliotekarskega društva (ob predložitvi veljavne društvene izkaznice).

Člani lahko uporabljajo storitve knjižnice le ob predložitvi članske izkaznice (za študente je to veljavna študentska izkaznica, vsem ostalim članom izdelamo izkaznico v knjižnici). Izkaznica ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik. Dolžnost člana je, da knjižnico takoj obvesti o izgubljeni izkaznici, o spremembi bivališča ali drugih podatkov.

Plačana članarina omogoča vsem študentom Univerze v Ljubljani dostop do vseh knjižnic Univerze v Ljubljani, vključno z NUK in CTK. Ob izposoji v drugih knjižnicah mora študent predložiti študentsko izkaznico. Vsak študent se mora evidenčno vpisati v posamezno knjižnico, ni pa mu treba plačati članarine, saj jo je poravnal že ob vpisu na matično fakulteto.

Študenti brez statusa poravnajo članarino v knjižnici matične fakultete. S potrdilom o plačilu si lahko dve leti od izgube statusa študenta ali z dokazilom o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija izposojajo gradivo v drugih knjižnicah UL ter v NUK-u in CTK-ju.

Študenti drugih univerz in visokih šol se vpišejo v vsako knjižnico Univerze v Ljubljani posebej.

Ob koncu študija morajo študenti UL PEF vrniti vse gradivo in poravnati vse obveznosti do knjižnice. V knjižnici (tiskano) ali na knjiznica@pef.uni-lj.si (elektronsko) dobijo potrdilo o poravnanih obveznostih, ki ga oddajo v referatu.

Prodaja knjig Založbe PEF

Študijsko leto 2023/2024:

Letna članarina
Študenti Univerze v Ljubljani s statusom (plačano ob vpisu) 17,35 €
Študenti Univerze v Ljubljani brez statusa 17,35 €
Člani Alumni UL 17,35 €
Zaposleni na Univerzi v Ljubljani, brezposelni, člani bibliotekarskega društva brezplačno
Ostali uporabniki 30,00 €
Četrtletna članarina
Osebe brez statusa študenta UL ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom 7,00 €
Druge fizične osebe 10,00 €
Obvestila o poteku roka izposoje
Prvo obvestilo 0,90 €
Drugo obvestilo 2,30 €
Tretje obvestilo 3,00 €
Stroški izposoje po pošti (do 3 knjige) 5,00 €
Zamudnina (enota na dan)
Pri izposoji na dom 0,30 €

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006)

Sprejeto na 12. seji UO UL dne 26. 1. 2023.

Sprejeto na seji Senata UL PEF dne 26. 9. 2023.

Cenik storitev UL

Poravnava finančne obveznosti do knjižnice

IBAN: SI56 0110 0603 0706 731
BIC/SWIFT: BSLJSI2X
**Sklic/referenca: SI00 291007
**Namen: PRIIMEK IN IME (tistega, ki ima v knjižnici finančne obveznosti)

** OBVEZNA PODATKA

Na knjiznica@pef.uni-lj.si pošljete potrdilo o plačilu za zaključek postopka v knjižnici.

Preberite še:

Alt

Dostop do gradiva

Alt

O knjižnici

Alt

Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEF

Bodi na tekočem