Študij

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Aktualno

Zaključni dogodek Evropske noči raziskovalcev

Language and subject learning – hand in hand!

Obvladam računalništvo

Izpostavljeno

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v pristojnosti Komisije za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Komisija odloča na podlagi določb Statuta Univerze v Ljubljani in določb Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki poteka v ali izven izobraževalnih institucij. Izobraževalne aktivnosti, programi, tečaji in druge oblike slušatelju ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. V kategorijo neformalno pridobljenega znanja sodi tudi znanje, pridobljeno v okviru delovnih izkušenj, znanje, pridobljeno s samoizobraževanjem ali v okviru ljubiteljskih dejavnosti, kot tudi znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem.

Navodilo za oddajo prošnje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Prošnjo lahko oddate v naslednjih rokih:

  • od 1. 4. do vključno 30. 4.
  • od 1. 6. do vključno 20. 8.
  • od 15. 12. do vključno 15. 1.
    Izven določenih rokov prošnje ni mogoče oddati.

Prošnjo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti izpolnite v študentskem informacijskem sistemu VIS v meniju »PROŠNJE«. Prošnje z dokazili ne pošiljate po pošti.

Po izbiri prošnje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti vnašate zahtevane podatke in sledite spletnemu obrazcu do konca. S klikom na gumb »ODDAJ PROŠNJO« se vloga posreduje v VIS.

Pod »UTEMELJITEV« obvezno navedite tudi študijski program in letnik ter predmet, za katerega želite uveljavljati priznavanje.

Oddani prošnji boste lahko dodali ustrezna dokazila o neformalnem izobraževanju, tako, da jih boste naložili v VIS, s katerimi dokazujete pridobljene kompetence predmeta, za katerega uveljavljate priznavanje. Pregled dokumentov, ki jih morate priložiti za obravnavanje vaše prošnje, je na voljo tukaj.

V kolikor boste morali vašo prošnjo dopolniti, boste o tem seznanjeni preko VIS-a.

Vse v roku oddane prošnje bo Komisija za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti  obravnavala na seji.

Odločitev komisije vam bo, v skladu s 103. členom Statuta UL, vročena preko informacijskega sistema VIS v meniju PREGLED PROŠENJ. Odločitve komisije ne prejmete po pošti.

Bodi na tekočem