Študij

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v pristojnosti Komisije za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Komisija odloča na podlagi določb Statuta Univerze v Ljubljani in določb Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki poteka v ali izven izobraževalnih institucij. Izobraževalne aktivnosti, programi, tečaji in druge oblike slušatelju ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. V kategorijo neformalno pridobljenega znanja sodi tudi znanje, pridobljeno v okviru delovnih izkušenj, znanje, pridobljeno s samoizobraževanjem ali v okviru ljubiteljskih dejavnosti, kot tudi znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem.

Navodilo za oddajo prošnje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Prošnjo lahko oddate v naslednjih rokih:

  • od 1. 4. do vključno 30. 4.
  • od 1. 6. do vključno 20. 8.
  • od 15. 12. do vključno 15. 1.
    Izven določenih rokov prošnje ni mogoče oddati.

Prošnjo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti izpolnite v študentskem informacijskem sistemu VIS v meniju »PROŠNJE«. Prošnje z dokazili ne pošiljate po pošti.

Po izbiri prošnje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti vnašate zahtevane podatke in sledite spletnemu obrazcu do konca. S klikom na gumb »ODDAJ PROŠNJO« se vloga posreduje v VIS.

Pod »UTEMELJITEV« obvezno navedite tudi študijski program in letnik ter predmet, za katerega želite uveljavljati priznavanje.

Oddani prošnji boste lahko dodali ustrezna dokazila o neformalnem izobraževanju, tako, da jih boste naložili v VIS, s katerimi dokazujete pridobljene kompetence predmeta, za katerega uveljavljate priznavanje. Pregled dokumentov, ki jih morate priložiti za obravnavanje vaše prošnje, je na voljo tukaj.

V kolikor boste morali vašo prošnjo dopolniti, boste o tem seznanjeni preko VIS-a.

Vse v roku oddane prošnje bo Komisija za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti  obravnavala na seji.

Odločitev komisije vam bo, v skladu s 103. členom Statuta UL, vročena preko informacijskega sistema VIS v meniju PREGLED PROŠENJ. Odločitve komisije ne prejmete po pošti.

Bodi na tekočem