O fakulteti

Oddelek za predšolsko vzgojo

Poslanstvo oddelka je izobraževanje in izpopolnjevanje na področju predšolske vzgoje ter raziskovanje na tem področju.

Aktualno

Konferenca Kognitivna znanost – IS 2024: vabilo za prispevke

Izšel je Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v 2024/25

Alisa Teletović: We are perfect as we are

Izpostavljeno

Predšolska vzgoja

Vas zanima študij predšolske vzgoje?

Poslanstvo

Poslanstvo oddelka je izobraževanje in izpopolnjevanje na področju predšolske vzgoje ter raziskovanje na tem področju. Gre za izrazito heterogeno področje, pri katerem se med seboj interdisciplinarno povezujejo različne znanstvene in umetniške vede.

Veliko pozornosti posvečamo timskemu sodelovanju med učitelji oz. sodelavci pri pedagoškem in raziskovalnem delu ter spodbudni klimi, ki je po našem prepričanju zelo pomembna za uspešno izobraževanje bodočih vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok.

Članice in člani oddelka smo aktivno vključeni tudi v razvoj predšolske vzgoje in izboljševanje kakovosti pedagoškega dela v slovenskih vrtcih.

Pedagoška dejavnost

Študij PV na 1. stopnji

V triletnem visokošolskem strokovnem programu predšolska vzgoja se izobražujejo bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok, ki se lahko po končanem študiju zaposlijo v vrtcih, prvem razredu osnovne šole, oddelkih podaljšanega bivanja ter v drugih institucijah, ki se ukvarjajo z mlajšimi otroki.

Cilj študija je usposobiti študentke in študente za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki v zgodnjem otroštvu. Želimo izobraziti široko razgledane vzgojiteljice in vzgojitelje, ki bodo znali komunicirati z otroki in odraslimi, občutljivo zaznavati in reševati strokovne probleme ter kritično analizirati in vrednotiti svoje delo.

Študij PV na 2. stopnji

Drugostopenjski študij je zasnovan modularno, v njem je še večji poudarek na interdisciplinarnosti, konceptualnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja ter razvoju sposobnosti za raziskovanje.

Magistrski študij temelji na delu v manjših skupinah in upoštevanju individualnih študijskih potreb in interesov podiplomskih študentk in študentov. Študentke in študenti se bodo usposabljali za razvoj sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni – pri oblikovanju razvojnih politik, strokovnih standardov in etičnih merilih stroke.

Magistrice profesorice oz. magistri profesorji predšolske vzgoje bodo usposobljeni za raziskovanje, vodenje in razvoj kakovosti vrtcev ter specialno-didatkična področja.

Raziskovalna dejavnost

Članice in člani so vključeni v številne raziskovalne projekte: ESS, Erasmus+, interne projekte UL PEF, Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja, Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist itn.

Raziskovalno delo članic in članov Oddelka za predšolsko vzgojo obsega področje motopedagogike, učenja z umetniško izkušnjo, plesa in utelešene kognicije, bralne pismenosti, govorno-jezikovnih motenj, sodobnih pedagoških konceptov (npr. koncept Reggio Emilia), razvojne in pedagoške psihologije, predšolske pedagogike in teorije vzgoje, glasbe v zgodnjem otroštvu, likovne didaktike itn.

Podrobneje o oddelku

Članice in člani Oddelka za predšolsko vzgojo (nekateri so hkrati tudi člani drugih oddelkov) so:

Ime in priimek Naziv
dr. Marcela Batistič Zorec docentka
Petra Brdnik Juhart asistentka
dr. Vesna Geršak docentka
dr. Jera Gregorc izredna profesorica
Alenka Humar Resnik asistentka
dr. Helena Korošec docentka
dr. Tomaž Petek izredni profesor
dr. Uršula Podobnik višja predavateljica
dr. Darija Skubic docentka
Alenka Vidrih docentka
Iztok Vilič učitelj veščin

Bodi na tekočem