Založba

Revija CEPS

Revija Centra za študij edukacijskih strategij je namenjena je objavljanju znanstvenih prispevkov s širšega področja izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Cepsj.si

Revijo CEPS (ang. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal) od leta 2011 izdaja UL Pedagoška fakulteta. Gre za mednarodno recenzirano revijo, z mednarodnim uredniškim odborom in s prostim dostopom.

Revija objavlja prispevke z naslednjih področij: poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, predšolska pedagogika, edukacijske politike, supervizija, poučevanje slovenskega jezika in književnosti, poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike, poučevanje družboslovja in humanistike, poučevanje na področju umetnosti, visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih.

V reviji so objavljeni znanstveni prispevki, in sicer tako teoretični prispevki kot prispevki, v katerih so predstavljeni rezultati kvantitavnih in kvalitativnih empiričnih raziskav. Poseben poudarek je namenjen primerjalnim raziskavam.

Prispevki so v angleškem jeziku s slovenskimi povzetki.

Številke so tematsko opredeljene, v njih pa je prostor tudi za netematske (VARIA) prispevke in predstavitve novejših knjig oziroma knjižne recenzije.

Revija izide štirikrat letno.

Obišči spletno stran Revije CEPS: https://cepsj.si/index.php/cepsj.

Bodi na tekočem