O fakulteti

Zgodovina fakultete

V desetletjih od ustanovitve Višje pedagoške šole do danes se je fakulteta preimenovala in preoblikovala v Pedagoško akademijo (1964), se včlanila v okvir Univerze v Ljubljani (1975), prešla na visokošolski študij (1987) in se leta 1991 preimenovala v Pedagoško fakulteto, ko je bila vpisana tudi prva generacija podiplomskih študentov.

Aktualno

Konferenca Kognitivna znanost – IS 2024: vabilo za prispevke

Izšel je Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v 2024/25

Alisa Teletović: We are perfect as we are

Izpostavljeno

Razstava ob 70-letnici

V avli fakultete si lahko pogledate razstavo plakatov, ki prikazujejo zgodovino Pedagoške fakultete.

75 let Pedagoške fakultete

Začetki visokošolskega študija na področju vzgoje in izobraževanja segajo v leto 1947, ko je vlada Ljudske republike Slovenije ustanovila Višjo pedagoško šolo. V letih povojne obnove je bilo število vpisanih študentov in zaposlenih skromno. Ob ustanovitvi je bilo redno zaposlenih 9 učiteljev, 30 je bilo honorarnih predavateljev. Prvo leto se je vpisalo 75 rednih in 498 izrednih študentov. V tistem obdobju je redni študij trajal dve leti in jeseni 1949 je diplomiralo 36 študentov. Danes je številka štirimestna. Vsako leto se na fakulteto vpiše več kot 2500 študentov, prav tako pa študij na vseh treh stopnjah uspešno zaključi več kot 1000 študentov.

V desetletjih od ustanovitve Višje pedagoške šole do danes se je fakulteta preimenovala in preoblikovala v Pedagoško akademijo (1964), se včlanila v okvir Univerze v Ljubljani (1975), prešla na visokošolski študij (1987) in se leta 1991 preimenovala v Pedagoško fakulteto, ko je bila vpisana tudi prva generacija podiplomskih študentov. V 70. letih so nastali dislocirani oddelki v Novi Gorici, Novem mestu in Kopru.

Prostorska stiska Pedagoške akademije je bila po dobrih treh desetletjih od ustanovitve rešena z izgradnjo nove stavbe. Poleti 1979 je bil postavljen temeljni kamen in leta 1983 je vrata študentom in zaposlenim za Bežigradom na stežaj odprla za tisti čas sodobna zgradba z več predavalnicami, kabineti, laboratoriji, športno dvorano, knjižnico s čitalnico, jedilnico in večnamenskim prostorom v pritličju. A tudi danes zaradi povečevanja števila študentov in zaposlenih prostorski problem ostaja, saj nekateri prostori in predavalnice v današnjem času niso dovolj funkcionalni, del prostorov pa si fakulteta deli tudi s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana.

Danes ima Pedagoška fakulteta UL 9 oddelkov (Razredni pouk, Predšolska vzgoja, Temeljni pedagoški študij, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Likovna pedagogika, Matematika in računalništvo, Fizika in tehnika, Biologija, kemija in gospodinjstvo), doktorsko šolo in 20 kateder. Organizacijske enote so Inštitut za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, Center za študij edukacijskih politik, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti, Center za diskretno matematiko, KemikUM – razvojno inovacijski učni laboratorij, Umetniška galerija, Center za kognitivno znanost in Center za razvoj kakovosti edukacije.

Ob visokem jubileju smo v arhivu izbrskali nekaj fotografij, ki pričajo o tem, kako se je način študija spremenil v zadnjih desetletjih. Spremenili so se učila in učni pripomočki. Nekoč se je študijska vsebina beležila ročno, s papirjem in pisalom. Danes si izobraževanja, raziskovanja in tudi običajnega dela brez modernih tehnologij ne znamo več predstavljati. Spreminjali so se oblačilni slog študentov in predavateljev, prostori in okolica fakultete. Pedagoška fakulteta kot prva ekofakulteta v Sloveniji študente in zaposlene spodbuja k trajnostnemu vedenju do okolja. Mednarodno vpetost fakultete potrjuje njeno povezovanje s številnimi tujimi univerzami. Na izmenjavo se vsako leto odpravi več kot sto študentov in več deset zaposlenih, prav tako fakulteta sprejema tuje študente (programi Erasmus +, Erasmus Mundus – Basileus, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem, Free mover in meddržavni sporazumi).

Ob 75-letnici Pedagoške fakultete UL želimo, da pedagoški poklic v naši družbi ponovno pridobi položaj in ugled, ki ju je nekoč že imel in mu tudi pripadata – da se tudi širša javnost začne zavedati pomembnega vpliva, ki ga imamo pedagoški delavci z vzgojo in izobraževanjem številnih generacij mladih na oblikovanje prihodnje družbe. Pedagoška fakulteta bo še naprej širila znanje in z izobraževanjem pedagoških delavcev dajala znanju besedo in podobo.

Razstava – Pedagoška fakulteta praznuje 70-letnico delovanja

Zgodovina knjižnice

Knjižnica s sedežem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se je razvila iz knjižnice Višje pedagoške šole, ustanovljene 1947. Leta 1990 je knjižnica pridobila status visokošolske knjižnice. Nudi bogat izbor domače in tuje strokovne literature, zlasti s pedagoških področij in drugih znanstvenih ved, ki so v študijskih programih in predmetnikih matične fakultete.

Namenjena je predvsem študentom in zaposlenim na fakulteti, pa tudi drugim uporabnikom.

Posebna odlika knjižnice je prost pristop do večine knjižničnega gradiva. Uporabnikom je na voljo 80 čitalniških mest.

Posebno pozornost je namenjena dostopu do publikacij v elektronski obliki in odprti znanosti. 

 

 

Bodi na tekočem