Alt
O fakulteti

Oddelek za temeljni pedagoški študij

Usposabljanje učiteljev, kot strokovnjakov za širše področje vzgoje in izobraževanja, za grajenje svoje strokovne in profesionalne identitete.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Doktorski študij

Vas zanima doktorski študij?

Poslanstvo

Usposabljanje učiteljev, kot strokovnjakov za širše področje vzgoje in izobraževanja, za grajenje svoje strokovne in profesionalne identitete, ki jim bo omogočala kakovostno pedagoško delo z mladimi, uspešno komunikacijo z učenci, sodelavci, kolegi in starši, kot tudi širšim okoljem.

Pedagoška dejavnost

Predmetna področja, ki jih oddelek izvaja in razvija so: izbrana poglavja iz filozofije, sociologija vzgoje, teorija vzgoje, pedagoška in razvojna psihologija, didaktika, pedagoška metodologija ter poglabljanje znanj tujih jezikov. S temi znanji študenti in študentke pridobijo predvsem sposobnost razumevanja procesov v vzgoji in izobraževanju; sposobnost razumevanja institucionalnih okvirov dela, sposobnost razumevanja kurikularnih teorij; sposobnost spoznavanja individualnih posebnosti učencev in njihovih potreb; sposobnost načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa, ki je usmerjen k optimalnemu razvoju učenca; znanje o superviziji in komunikaciji, o psiholoških in družbenih procesih, ki se dogajajo pri učenju in pouku, kot tudi znanja, potrebna za evalvacijo lastnega dela, ki prispeva h kakovostni prilagodljivosti učitelja in njegovemu profesionalnemu razvoju; osnovna filozofska in sociološka znanja, ki omogočajo refleksijo sodobne družbe, občih in spefičnih kulturnih form in človeka ter vrednotnih sistemov sodobne pluralne družbe.

Člani Oddelka za temeljni pedagoški študij sodelujejo tudi v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja in v podiplomskem študiju.

Raziskovalna dejavnost

Znanstveno raziskovanje in mednarodno sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev omogoča spremljanje novosti, pridobivanje izkušenj, ki omogočajo izvajanje sodobnega in kakovostnega pedagoškega procesa. Raziskovalna področja članov Oddelka za temeljni pedagoški študij so vzgoja in izobraževanje, vzgojni koncepti, javno/zasebno šolstvo, edukacijske politike, pravičnost in enakost v edukaciji, primerjava sistemov edukacije, kulturna antropologija in edukacija, meritokracija, spol in edukacija, nevroedukacija, spremljanje in zagotavljanje kakovosti v polju vzgoje in izobraževanja, profesionalni razvoj učiteljev, izobraževanje učiteljev, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev, reflektiranje pedagoškega dela, didaktične inovacije, inkluzija, inkluzivna vzgoja, medkulturni dialog, vzgoja za zdravje, sodelovalna kultura, razvoj v otroštvu, adolescenci in odraslosti, razvoj osebnosti, delo z ranljivi posamezniki, raziskovanje, preverjanje in ocenjevanje, pedagoška praksa, opismenjevanje v tujem jeziku, izobraževanje učiteljev za zgodnje poučevanje tujih jezikov.

Podrobneje o oddelku

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem