Alt
Nadaljnje izobraževanje

CNIU

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izvajamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe, programe kariernega razvoja in programe profesionalnega usposabljanja.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Kontakt

Pisarna 041; permanentno@pef.uni-lj.si; Uradne ure po telefonu: pon, sre. 7.30 – 9.00; tor., čet. 12.30 – 15.30; pet. 12.30 – 15.00; Telefon: 01 5892-229, 01 5892-348

Kontakt

E naslov: permanentno@pef.uni-lj.si

Uradne ure po telefonu:

7.30 – 9.00: pon, sre.

12.30 – 15.30: tor., čet.

12.30 – 15.00: pet.

Soba 041

Telefon: 01 5892-229, 01 5892-348

Fax: 01 5347-997, 01 5892-233

Kontaktni osebi:

Samostojna strokovna delavka: Vesna Mitrović, univ. dipl. org.

Samostojna strokovna delavka: Tanja Kodra, univ. dipl. polit.

Ponudba programov

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje po Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) izvajamo:

Programe za izpopolnjevanje izobrazbe

To so študijski programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo pridobljeno izobrazbo in so z zakonom ali podzakonskimi predpisi določeni kot izobrazbeni pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela posameznega strokovnega delavca.

Programe kariernega razvoja

To so programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev, usposabljanje za izvajanje novih javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanj in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

Programi profesionalnega usposabljanja

To so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva, in so izbrani na javnem razpisu.

Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva (EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Pedagoško andragoško izobraževanje (PAI) (EN – PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION – CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (PI-PV) (EN – STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine (PI-ZPA) (EN – STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posamezih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami (PPPU-ČVT)
(EN – STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje (MPI)
(EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Specialno-pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami (SPIZP-OPP)

(EN – SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Izpopolnjevanje iz naravoslovja (NAR)

(EN – Qualification Course in Science Education)

RAZPIS za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v šolskem letu 2022/2023

Prosimo vas, da pred prijavo natančno preberete navodila v zvezi s postopkom in roki za prijavo na razpis!

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2022/2023 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO preko spletne strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete  https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava bo možna do vključno 10. 9. 2022).

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili (ki so navedena v natisnjeni elektronski prijavi) v prijavnem roku, najkasneje pa do vključno 10. 9. 2022 pošljite na naslov:

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko izpolnjena, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana do vključno 10. 9. 2022. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene.

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI razpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani UL PEF  http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=82

CENIK šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija za študijsko leto 2022/2023 je objavljen na spletni strani UL  http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (v dokumentu se nahaja cenik UL PEF v zavihku “PEF”).

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu:  permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu na št. 01/5892-348 in 01/5892-229.

OPOZORILO:
Preden se vpišete v določen študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo,  kadrisolstvo.mizs@gov.si) preverite ustreznost vaše trenutne izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Prijava na programe profesionalnega usposabljanja

Navodila veljajo za prijavo na programe profesionalnega usposabljanja v aplikaciji Katis (na spletni strani so zelo natančna video navodila za lažjo prijavo)

1. Na strani https://paka3.mss.edus.si/Katis/uvodna.aspx se prijavite v aplikacijo Katis
(za prijavo potrebujete uporabniško ime – vaša davčna številka in geslo – vam ga generira ravnatelj; priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer)

2. Odpre se maska za prijavo na program

3. Z iskalnikom poiščite ustrezen program

4. Na programu kliknete gumb »prijavnica«

5. V programu izpolnite in shranite podatke (izberite izpeljavo, označite s soglasjem ravnatelja ali brez)

Prijava brez soglasja ravnatelja je direktna prijava (plača se polna kotizacija, saj v tem primeru ni sofinanciranja).
Prijava s soglasjem ravnatelja je dvostopenjska. Prijava je poslana, ko se na zaslonu pojavi napis uspešno shranjeno. V tem primeru mora prijavnico potrditi tudi ravnatelj. Ko jo potrdi, prejme prijavljeni na svoj e-naslov obvestilo o statusu prijave.

Od programa se lahko tudi odjavite. Odjava je možna do datuma, ki ga določi izvajalec. Če ste prijavljeni s soglasjem ravnatelja, vas lahko odjavi le ravnatelj.

Kontakti za vsebinska in tehnična vprašanja (pomoč, predlogi, napake v programu)
Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si
Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si

Dobiš veliko dobrega znanja, nekaj je tudi balasta in teorije, profesorji so odlični, je pa časovno kar zahtevno, tako da cenjene bodoče PAI-evke in PAI-evci, ob službi in otrocih, bo eno leto kar potekalo v temle življenskem trikotniku; Otroc-služba-PAI:)

Rok Terkaj - Trkaj, direktor TRKAJO d.o.o.

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem