O fakulteti

Disciplinska odgovornost študentov

Aktualno

Delavnica projekta “Krožnost je naša priložnost”

Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2023

Amnestija Knjižnice UL PEF, od 27. 11. do 2. 12. 2023

Izpostavljeno

Izpostavljeno

V skladu z 22. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL (z dne 27. 3. 2018, s spremembami in dopolnitvami) mora UL PEF vsaj enkrat letno, to je do 31. 10. za preteklo študijsko leto, na internetni strani objaviti seznam, koliko disciplinskih postopkov prve stopnje je bilo vodenih v minulem letu ter koliko in kateri posamični ukrepi so bili izrečeni za določeno vrsto disciplinskih kršitev. UL PEF o tem seznani tudi Študentski svet in disciplinsko komisijo Univerze.

Evidenca o vodenju disciplinskih postopkov SL 2022-20231

Bodi na tekočem