O fakulteti

Disciplinska odgovornost študentov

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Izpostavljeno

V skladu z 22. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL (z dne 27. 3. 2018, s spremembami in dopolnitvami) mora UL PEF vsaj enkrat letno, to je do 31. 10. za preteklo študijsko leto, na internetni strani objaviti seznam, koliko disciplinskih postopkov prve stopnje je bilo vodenih v minulem letu ter koliko in kateri posamični ukrepi so bili izrečeni za določeno vrsto disciplinskih kršitev. UL PEF o tem seznani tudi Študentski svet in disciplinsko komisijo Univerze.

Evidenca o vodenju disciplinskih postopkov SL 2022-20231

Bodi na tekočem