O fakulteti

Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek izobražuje in usposablja bodoče učitelje matematike in računalništva za na osnovnih in srednjih šolah.

Aktualno

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

daCi 2024 konferenca: zahvala mladim plesalcem

daCi 2024 konferenca: plenarni govori

Izpostavljeno

Dvopredmetni učitelj

Vas zanima študij matematike in računalništva na programu Dvopredmetni učitelj?

Poslanstvo

Oddelek za matematiko in računalništvo sodeluje pri izvajanju strokovnih predmetov s področja matematike, računalništva in specialnih didaktik v različnih študijskih programih PEF (prvostopenjska programa Dvopredmetni učitelj in Razredni pouk, drugostopenjski program Predmetno poučevanje, doktorski študij Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede). Člani oddelka so tudi močno vpeti v znanstveno in raziskovalno dejavnost ter v strokovne in razvojne dejavnosti na področju izobraževanja.

Pedagoška dejavnost

Univerzitetni dodiplomski in podiplomski študijski programi iz področja matematike in računalništva  (trenutne možne  vezave so matematika in računalništvo, fizika in matematika te matematika in tehnika) so namenjeni izobraževanju učiteljev za osnovno in srednjo šolo. Člani oddelka poleg izvajanja teh programov izvajamo tudi predmete iz področja matematike in računalništva na ostalih študijskih programih Pedagoške fakultete ter sodelujemo pri izvedbi doktorskega študijskega programa Pedagoške fakultete.

Raziskovalna dejavnost

Člani oddelka raziskovalno delujemo na področjih matematike in didaktike matematike ter računalništva in didaktike računalništva. Pri matematiki je posebej močno zastopano raziskovanje teorije grafov, topologije in kompleksne analize. Sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih programih in projektih.

Spletno mesto

maraucitelj.si

 

Podrobneje o oddelku

Predstojnica: doc. dr. Eva Horvat
Namestnica predstojnika: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec
Predstavnik v Senatu PEF: prof. dr. Aleksander Malnič

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Luka Boc Thaler asistent
dr. Matija Cencelj redni profesor
Špela Cerar asistentka
Dejan Govc docent
dr. Tatjana Hodnik redna profesorica
dr. Eva Horvat docentka
dr. Boštjan Kuzman docent
dr. Aleksander Malnič redni profesor
dr. Vida Manfreda Kolar izredna profesorica
dr. Dragan Marušič redni profesor
dr. Adrijana Mastnak asistentka
dr. Irena Nančovska Šerbec docentka
dr. Dušan Repovš redni profesor
dr. Jože Rugelj redni profesor
dr. Marko Slapar izredni profesor
dr. Tadej Starčič docent
dr. Primož Šparl izredni profesor
dr. Matej Zapušek asistent
dr. Alenka Žerovnik asistentka

Zunanji sodelavci oddelka:

dr. Marko Razpet izredni profesor

Bodi na tekočem