Nadaljnje izobraževanje

Konference, kongresi in posveti

Pomembne dejavnosti UL PEF so tudi prenos znanja v prakso, izmenjava informacij, izkušenj in znanj ter razširjanje znanstvenih spoznanj strokovni javnosti in drugim zainteresiranim. Skozi leto tako organiziramo različne konference, kongrese in posvete.

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Petre Brdnik Juhart

Vabilo: Iskanje virov in literature za diplomsko/magistrsko delo (29. in 30. 5. 2024)

Volitve dekana/dekanje

Izpostavljeno

UČITELJ UČITELJU UČITELJ

Vabljeni na 3. konferenco Učitelj učitelju učitelj!

Na Pedagoški fakulteti organiziramo različne konference in kongrese. Nekatere organiziramo na ravni fakultete kot celote, drugi potekajo v okviru organizacije posameznih raziskovalnih centrov in drugih organov.

Na ravni fakultete kot celote organiziramo dve glavni konferenci oz. posveta:

Bodi na tekočem