Študij

Erasmus+ KIP

Erasmus+ kombiniran intenzivni program

Alt

Delo na daljavo in enotedenska izmenjava

Alt

Študij v mednarodni skupini študentov

Alt

Ovrednoteno z vsaj 3 ECTS

Alt

Delo na daljavo in enotedenska izmenjava

Alt

Študij v mednarodni skupini študentov

Alt

Ovrednoteno z vsaj 3 ECTS

Izpostavljeno

Erasmus+ KIP

Erasmus+ KIP omogoča študij v mednarodni skupini študentov, ki vključuje virtualno delo na daljavo in enotedensko izmenjavo.

Erasmus+ kombiniran intenzivni program (KIP) so kratki, intenzivni programi, ki uporabljajo inovativne načine učenja in poučevanja, vključno z uporabo virtualnega sodelovanja. Pri organizaciji posameznega KIP-a sodelujejo najmanj tri univerze iz držav EU oz. držav, ki so povezane s program, ki so-oblikujejo program (t. i. KIP partnerstvo).

Udeleženci KIP-a so študenti in osebje s partnerskih univerz (minimalno število udeležencev: 15). Program vključuje obvezen virtualni del in fizičen del, ki traja najmanj 5 zaporednih dni in največ 30 dni. Uspešno zaključen KIP program se ovrednoti z najmanj 3 ECTS.

Aktualni razpisi

Ime programa: Integrating English into the primary curriculum

Cilj: V manjših mednarodnih skupinah ustvariti medpredmetna gradiva za poučevanje angleščine od 1. do 5. razreda in poučevanje učencev v Innsbrucku

Sodelujoče univerze: Pedagoška fakulteta Univerze v Varšavi, Pedagoška fakulteta Univerze v Innsbrucku – razredni pouk

Program na daljavo: 2. 10. – 10. 12. 2023 (tedenska srečanja v manjših skupinah na daljavo)

Program v živo: 11. 12. – 15. 12. 2023 na Pedagoški fakulteti Univerze v Innsbrucku

Število priznanih ECTS: 4 (predmet Angleščina skozi osnovnošolski kurikul, 4.l. RP)

Za več informacij pišite:

Mateja Dagarin Fojkar Mateja.dagarin@pef.uni-lj.si

Tina Rozmanič Tina.rozmanic@pef.uni-lj.si

KIP: Nutrition and Nutrition Education
Organizator: Masaryk University, Faculty of Education, Češka
Partnerji: Warsaw University of Life Sciences SGGW, Poljska; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Trajanje: september 2022 – november 2022
Fizično srečanje: 12. 9. 2022 – 16. 9. 2022
Število študentov UL PEF, ki bodo lahko zaprosili za sofinanciranje: 8
Koordinator KIP-a na PEF UL: dr. Stojan Kostanjevec
(prijave so zaprte)

Bodi na tekočem