Alt
Založba

Naravoslovna solnica

Revija je namenjena učiteljem, vzgojiteljem in staršem, ki jih zanimajo naravoslovne vsebine.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Spletna stran revije

https://solnica.splet.arnes.si/

Revijo izdaja UL Pedagoška fakulteta že od leta 1996.

Vsebine revije Naravoslovna solnica so neposredno namenjene vzgojiteljem in osnovnošolskim učiteljem naravoslovnih predmetov, študentom pedagoških smeri, učencem osnovne šole ter zainteresiranim staršem. Naravoslovna solnica je edina v naravoslovje usmerjena strokovna revija za razredne učitelje in vzgojitelje ter je namenjena širjenju in posodabljanju njihovega naravoslovnega in specialnodidaktičnega znanja.

Vse vsebine se navezujejo in podpirajo tako kurikulum za vrtce kot učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovnošolskem izobraževanju. Za kakovost in uporabno vrednost prispevkov skrbi uredniški odbor, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji ter učitelji in vzgojitelji praktiki. V reviji so poleg strokovnih prispevkov predstavljeni tudi šolski projekti in programi za spodbujanje naravoslovnega izobraževanja, primeri dobre prakse, učna gradiva, predstavljena so nova odkritja na področju naravoslovnih znanosti, uporaba naravoslovne terminologije ter prilagajanje le-te za kakovostno uporabo v šolskem prostoru.

Številke revije so dosegljive na spletni strani revije.

 

Pišite nam

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
Pripis: za dr. Gregor Torkar, odgovorni urednik

T: (01) 589 23 12
F: (01) 589 22 33
Email: naravoslovna.solnica@pef.uni-lj.si

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem