Alt
Študij

Erasmus+ praktično usposabljanje

Program študentu omogoča, da v okviru študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.

Alt

Od 2 do 12 mesecev na stopnjo študija

Alt

Vsaj 25 ur dela na teden

Alt

Med študijem ali v 12 mesecih po zaključku

Izpostavljeno

Razpis 2022/2023

Rok za prijave: do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2022/2023

Rok za prijave: do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023

Predstavitev razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje 2022/23:

Vse kar morate vedeti

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Na razpis se lahko prijavi študent PEF, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

 • javno ali zasebno,malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve .

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje);

Študent si mora organizacijo načeloma poiskati sam.

 • Ljudska šola Pliberk, Volksschule Bleiburg
 • Ljudska šola Vrba, Volksschule Velden
 • Nova srednja šola Pliberk, Neue Mittelschule Bleiburg
 • Večstopenjska šola Opčine
 • Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu
 • Večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru
 • Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Vladimir Bartol

Pri iskanju ustrezne institucije za opravljanje prakse si lahko pomagate s portali:

Dodatne možnosti:

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita oddelčni Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje. (LA for Traineeship).

Pred izmenjavo boste morali z mentorjem na izbrani tuji instituciji pripraviti in podpisati ŠTUDIJSKI SPORAZUM oz. načrt o praktičnem usposabljanju. Po potrebi se pri izpolnjevanju obrazca lahko posvetujete tudi z Erasmus oddelčnim koordinatorjem.

Navodila za pripravo študijskega sporazuma za praktično usposabljanje >>

Ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno predložiti v podpis mednarodni pisarni PEF in nato naložiti v spletno aplikacijo UL za Erasmus finančno pomoč najkasneje en mesec pred načrtovanim odhodom. Zaradi omejenih finančnih sredstev vam svetujemo, da z izmenjavo ne odlašate do zadnjega.

Po prihodu iz tujine

Po prihodu iz tujine morate s seboj prinesti v celoti izpolnjen sporazum oz. načrt o praktičnem usposabljanju (del “After the mobility), ga naložiti v spletno aplikacijo UL za finančno pomoč in slediti ostalim navodilom Službe za mednarodno sodelovanje UL. 

Študent lahko praktično usposabljanje z namenom prijave na strokovni izpit opravlja tudi v tujini preko Erasmus+ praktičnega usposabljanja.
Diplomantom pedagoških smeri, ki želijo opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, se lahko kot pogoj pridobljenih izkušenj prizna E+ praksa – a le v primeru, da to v tujini izvaja institucija z javnoveljavnim programov v svoji državi.

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem