Študij

Erasmus+ praktično usposabljanje

Program študentu omogoča, da v okviru študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.

Alt

Od 2 do 12 mesecev na stopnjo študija

Alt

Vsaj 25 ur dela na teden

Alt

Med študijem ali v 12 mesecih po zaključku

Alt

Od 2 do 12 mesecev na stopnjo študija

Alt

Vsaj 25 ur dela na teden

Alt

Med študijem ali v 12 mesecih po zaključku

Izpostavljeno

Razpis 2023/2024

Rok za prijave: do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2024

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/2024

Upravičeno obdobje za izvedbo: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2024

Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev. Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija.

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni spletno prijavo v VIS-u vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti, za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje mobilnosti. Izjema so študentje, ki bodo mobilnost izvedli kot mladi diplomanti in pri katerih je edini pogoj, da prijavo in zahtevane priloge oddajo pred zaključkom študija (to je datum zadnjega izpita ali zagovora končnega dela in ne datum, do katerega ima študent status). Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2024). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).

Spletna prijava za Erasmus+ praktično usposabljanje, ki jo študent odda v VIS-u vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti mora vsebovati:

PEF bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2024. Nepopolno oddane prijave in prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. Ker bodo letos na Univerzi v Ljubljani popolnoma digitalizirali proces pridobitve Erasmus+ finančne pomoči, boste za urejanje dokumentacije potrebovali digitalen podpis/certifikat.

Predvidoma oktobra 2023 bo Mednarodna pisarna PEF pripravila predstavitev letošnjega razpisa, osnovne informacije pa lahko že sedaj najdete v predstavitvi lanskega razpisa:

Vse kar morate vedeti

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Na razpis se lahko prijavi študent PEF, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

 • javno ali zasebno,malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve .

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje);

Študent si mora organizacijo načeloma poiskati sam.

Pri iskanju ustrezne institucije za opravljanje prakse si lahko pomagate s portali:

 

 • Ljudska šola Pliberk, Volksschule Bleiburg
 • Ljudska šola Vrba, Volksschule Velden
 • Nova srednja šola Pliberk, Neue Mittelschule Bleiburg
 • Večstopenjska šola Opčine
 • Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu
 • Večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru
 • Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Vladimir Bartol

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita oddelčni Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje. (LA for Traineeship).

Pred izmenjavo boste morali z mentorjem na izbrani tuji instituciji pripraviti in podpisati ŠTUDIJSKI SPORAZUM oz. načrt o praktičnem usposabljanju. Po potrebi se pri izpolnjevanju obrazca lahko posvetujete tudi z Erasmus oddelčnim koordinatorjem.

Navodila za pripravo študijskega sporazuma za praktično usposabljanje >>

Ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno predložiti v podpis mednarodni pisarni PEF in nato naložiti v spletno aplikacijo UL za Erasmus finančno pomoč najkasneje en mesec pred načrtovanim odhodom. Zaradi omejenih finančnih sredstev vam svetujemo, da z izmenjavo ne odlašate do zadnjega.

Po prihodu iz tujine

Po prihodu iz tujine morate s seboj prinesti v celoti izpolnjen sporazum oz. načrt o praktičnem usposabljanju (del “After the mobility), ga naložiti v spletno aplikacijo UL za finančno pomoč in slediti ostalim navodilom Službe za mednarodno sodelovanje UL. 

Študent lahko praktično usposabljanje z namenom prijave na strokovni izpit opravlja tudi v tujini preko Erasmus+ praktičnega usposabljanja.
Diplomantom pedagoških smeri, ki želijo opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, se lahko kot pogoj pridobljenih izkušenj prizna E+ praksa – a le v primeru, da to v tujini izvaja institucija z javnoveljavnim programov v svoji državi.

Bodi na tekočem