Raziskovanje in umetnost

Center KemikUm

Center KemikUm – razvojno-inovacijski učni laboratorij UL Pedagoške fakultete je inovativno učno okolje namenjeno učencem, dijakom ter prihodnjim in aktivnim učiteljem kemije.

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

kemikum.si

Pri snovanju aktivnosti izhajamo iz potreb ključnih deležnikov ter raziskovalnih spoznanj s področja kemijskega izobraževanja v nacionalnem in mednarodnem prostoru. V okviru Centra KemikUm deluje informacijski portal KemInfo.

Spletna stran: http://kemikum.si
Kontaktni e-naslov: kemikum@pef.uni-lj.si
Predstojnik/-ca: prof. dr. Vesna Ferk Savec

Sodelavci/-ke:

 • prof. dr. Iztok Devetak
 • doc. dr. Katarina Senta Wissiak Grm
 • asist. Katarina Mlinarec, urednica spletne strani Centra KemikUm
 • asist. Špela Hrast, urednica portala KemInfo
 • doc. dr. Miha Slapničar
 • asist. Luka Vinko
 • asist. Taja Klemen
 • Luka Ribič, raziskovalec
 • Tina Fabjan, študentka demonstratorka

Članstvo v mednarodnih združenjih: Science on Stage Europe

Pri snovanju aktivnosti izhajamo iz potreb ključnih deležnikov ter raziskovalnih spoznanj s področja kemijskega izobraževanja v nacionalnem in mednarodnem prostoru. V okviru Centra KemikUm deluje informacijski portal KemInfo.

Podrobneje o centru

Delovanje Centra KemikUm temelji na povezovanju med univerzo-šolami-podjetji z namenom skupnega razvoja inovacij, njihovi uporabi pri učenju kemije in optimizaciji na osnovi evalvacije izvedenih dejavnosti, da bi tako prispevali k:

 • Prenosu in uspešni uporabi razvojno-raziskovalnih spoznanj v izobraževalnem procesu;
 • Izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja kemije glede na potrebe v šolski praksi, lokalnem okolju in v podjetjih z dejavnostmi na področju naravoslovja;
 • Spodbujanju interesa mladih za kemijo in naravoslovne vede;
 • Izboljševanju ozaveščenosti o vlogi kemije in naravoslovja v družbi ter pomenu trajnostnega razvoja.
 • Strokovna dejavnost: dejavnosti za učence in dijake (delavnice, natečaji, mentorstva pri raziskovalnih nalogah), dejavnosti za (prihodnje) učitelje (konference, izobraževanja, delavnice), druge dejavnosti in dogodki (sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, avtorstvo in uredništvo publikacij, organizacija mrežnih dogodkov), ipd.
 • Znanstveno-raziskovalna dejavnost: znanstveno-raziskovalno delo na področjih kemijskega in naravoslovnega izobraževanja (sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, avtorstvo in uredništvo publikacij), ipd.
 • Pedagoška dejavnost: dejavnosti za študente UL Pedagoške fakultete in UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (povezovanje s šolami in organizacija delavnic na šolah, mentorstva pri raziskovalnih nalogah in zaključnih delih), ipd.

Vabljeni, da si več o dejavnostih Centra KemikUm preberete na spletni strani, kjer se lahko prijavite tudi na naše novice.

Bodi na tekočem