Raziskovanje in umetnost

Center KemikUm

Center KemikUm – razvojno-inovacijski učni laboratorij UL Pedagoške fakultete je inovativno učno okolje namenjeno učencem, dijakom ter prihodnjim in aktivnim učiteljem kemije.

Aktualno

Izšel je Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v 2024/25

Alisa Teletović: We are perfect as we are

Informativni dan za programe izpopolnjevanja

Izpostavljeno

kemikum.si

Pri snovanju aktivnosti izhajamo iz potreb ključnih deležnikov ter raziskovalnih spoznanj s področja kemijskega izobraževanja v nacionalnem in mednarodnem prostoru. V okviru Centra KemikUm deluje informacijski portal KemInfo.

Spletna stran: http://kemikum.si
Kontaktni e-naslov: kemikum@pef.uni-lj.si
Predstojnik/-ca: prof. dr. Vesna Ferk Savec

Sodelavci/-ke:

 • prof. dr. Iztok Devetak
 • dr. Katarina Senta Wissiak Grm
 • asist. Katarina Mlinarec, urednica spletne strani Centra KemikUm
 • asist. Špela Hrast, urednica portala KemInfo
 • doc. dr. Miha Slapničar
 • asist. Luka Vinko
 • asist. Taja Klemen
 • Luka Ribič, raziskovalec
 • Tina Fabjan, študentka demonstratorka

Članstvo v mednarodnih združenjih: Science on Stage Europe

Pri snovanju aktivnosti izhajamo iz potreb ključnih deležnikov ter raziskovalnih spoznanj s področja kemijskega izobraževanja v nacionalnem in mednarodnem prostoru. V okviru Centra KemikUm deluje informacijski portal KemInfo.

Podrobneje o centru

Delovanje Centra KemikUm temelji na povezovanju med univerzo-šolami-podjetji z namenom skupnega razvoja inovacij, njihovi uporabi pri učenju kemije in optimizaciji na osnovi evalvacije izvedenih dejavnosti, da bi tako prispevali k:

 • Prenosu in uspešni uporabi razvojno-raziskovalnih spoznanj v izobraževalnem procesu;
 • Izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja kemije glede na potrebe v šolski praksi, lokalnem okolju in v podjetjih z dejavnostmi na področju naravoslovja;
 • Spodbujanju interesa mladih za kemijo in naravoslovne vede;
 • Izboljševanju ozaveščenosti o vlogi kemije in naravoslovja v družbi ter pomenu trajnostnega razvoja.
 • Strokovna dejavnost: dejavnosti za učence in dijake (delavnice, natečaji, mentorstva pri raziskovalnih nalogah), dejavnosti za (prihodnje) učitelje (konference, izobraževanja, delavnice), druge dejavnosti in dogodki (sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, avtorstvo in uredništvo publikacij, organizacija mrežnih dogodkov), ipd.
 • Znanstveno-raziskovalna dejavnost: znanstveno-raziskovalno delo na področjih kemijskega in naravoslovnega izobraževanja (sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, avtorstvo in uredništvo publikacij), ipd.
 • Pedagoška dejavnost: dejavnosti za študente UL Pedagoške fakultete in UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (povezovanje s šolami in organizacija delavnic na šolah, mentorstva pri raziskovalnih nalogah in zaključnih delih), ipd.

Vabljeni, da si več o dejavnostih Centra KemikUm preberete na spletni strani, kjer se lahko prijavite tudi na naše novice.

Bodi na tekočem