Knjižnica

Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica izdeluje bibliografije v sistemu SICRIS zaposlenim na fakulteti. Za vnos zapisov morajo avtorji predložiti bibliografu primarni dokument v tiskani / elektronski obliki z vsemi podatki.

Knjižnica

Galerija UL PEF v Knjižnici

Faktorji vpliva iz Journal Citation Report (JCR) za leto 2022

Testni dostop do zbirke PsycTests

Izpostavljeno

Objave raziskovalcev 2023

>>

Za pravilno razvrstitev enot, ki mora biti v skladu s pravili vnosa in vrednotenja, so odgovorni avtorji in bibliografi. Ustreznost tipologije verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i). Če se avtor ne strinja s (spremenjeno) tipologijo s strani OSIC, ima možnost pritožbe najprej na OSIC. Naslednji korak je Znanstvenoraziskovalni svet pri ARRS.

Navodila za vodenje bibliografij zaposlenih, seznami, dokumenti in baze, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij s strani ARRS in habilitacij na UL:

Bibliografije za habilitacije na UL

Lahko si jih izdelate preko storitve Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani v okviru SICRIS-a.

Spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (ARRS)

E-vodiči za raziskovalce

Seznam objav raziskovalcev PEF

Dopolnjuje se trimesečno na osnovi podatkov iz sistema COBISS / SICRIS.

Kontakt: andreja.grcar@pef.uni-lj.si

Objave raziskovalcev

Bodi na tekočem