Alt
Knjižnica

Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica izdeluje bibliografije v sistemu SICRIS zaposlenim na fakulteti. Za vnos zapisov morajo avtorji predložiti bibliografu primarni dokument v tiskani / elektronski obliki z vsemi podatki.

Knjižnica

Izbranih 10

Knjižne novosti

Revije – mesečne novosti

Izpostavljeno

Objave raziskovalcev

Za pravilno razvrstitev enot, ki mora biti v skladu s pravili vnosa in vrednotenja, so odgovorni avtorji in bibliografi. Ustreznost tipologije verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i). Če se avtor ne strinja s (spremenjeno) tipologijo s strani OSIC, ima možnost pritožbe najprej na OSIC. Naslednji korak je Znanstvenoraziskovalni svet pri ARRS.

Navodila za vodenje bibliografij zaposlenih, seznami, dokumenti in baze, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij s strani ARRS in habilitacij na UL:

Bibliografije za habilitacije na UL

Lahko si jih izdelate preko storitve Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani v okviru SICRIS-a.

Spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (ARRS)

E-vodiči za raziskovalce

Seznam objav raziskovalcev PEF

Dopolnjuje se trimesečno na osnovi podatkov iz sistema COBISS / SICRIS.

Kontakt: andreja.grcar@pef.uni-lj.si

Objave raziskovalcev

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem