Raziskovanje in umetnost

Navodila za prijavo in vodenje projektov

Navodila so nastala na podlagi izraženih potreb in ugotovljenih nejasnostih ali pomanjkljivostih pri prijavljanju in vodenju projektov. Služila naj bi kot pomoč za uspešno prijavljanje na in učinkovito vodenje projektov.

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

Pomembno

V kolikor ne gre za t. i. tržni projekt, se na razpisih vedno prijavljmao kot Univerza v Ljubljani, zato je potrebno uporabljati univerzitetne podatke (TRR, ID za DDV itd.)

Postopek spremljanja prijav projektov

Z namenom spremljanja in podpore projektom na UL PEF smo vzpostavili elektronski naslov projektne pisarne projektna.pisarna@pef.uni-lj.si. Prosimo, da o nameri prijave projekta pravočasno obvestite projektno pisarno, kjer vam bodo lahko po potrebi tudi svetovali in pomagali s prijavo, priskrbeli podpis rektorja in/ali dekana ter vodili evidenco projektov in raziskovalcev, ki so vključeni v projekte. Prav tako lahko vsa vprašanja v zvezi s projekti pošljete na navedeni naslov. Opozarjamo, da je rok za oddajo dokumentov v podpis rektorju vsaj en teden (5 delovnih dni) pred rokom.

Ob uspešni pridobitvi, spremembah ali prekinitvi projekta vas prosimo, da uporabite spodnji obrazec:

V sodelovanju s projektno pisarno boste izpolnili obrazec in pripravili morebitni finančni načrt projekta ter predvidene zaposlitve. Izpolnjen obrazec je podlaga za pripravo pogodb in odprtje PPS-ja. Obrazec boste izpolnili tudi ob spremembah, zaključku ali izredni predčasni prekinitvi projekta.

Za zagotovitev pravočasne priprave pogodb postopek za prihajajoči mesec zaključen najpozneje do 20. v tekočem mesecu.

Navodila univerzitetne službe za prijavo in vodenje evropskih projektov

Navodila za prijavo in vodenje evropskih projektov

Navodila za finančno administrativno vodenje in spremljanje evropskih projektov

Pozor! Članice nastopajo v imenu in za račun univerze in uporabljajo njeno ime. Prijavitelj oziroma pogodbeni partner je Univerza v Ljubljani, zato je podpisnik prijav in pravnih dokumentov praviloma rektor. Vse dokumente, ki jih mora podpisati rektor, mora predhodno parafirati nosilec projekta. Opozarjamo, da za pridobivanje podpisa rektorja včasih potrebujemo nekaj več časa, zato prosimo, da dokumente pripravite pravočasno. Pazite tudi na navedbo pravilnih podatkov UL, ki se nahajajo v navodilih za prijavo in vodenje evropskih projektov.

V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih podatkov, ki jih običajno potrebuje prijavitelj projekta:

Več informacij in dokumentov je na voljo na Intranet straneh Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost.

Na voljo je nov Vodnik za prijavitelje Erasmus Plus 2022 (v angleškem in slovenskem jeziku).

Bodi na tekočem