Študij

Matematika

Študijska smer matematika je namenjena izobraževanju učiteljev matematike v osnovni šoli in srednjih šolah. “Pri matematiki ne gre za števila, enačbe, izračune ali algoritme: gre za razumevanje.” (William Paul Thurston)

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Študij matematike na Pedagoški fakulteti je namenjen vsem, ki vam je matematika všeč, ki imate veselje do poučevanja in dela z mladimi.

Kaj lahko pričakujem?

Med študijem boste pridobili poglobljena znanja iz vseh klasičnih področij matematike: algebre, analize, diskretne matematike, geometrije, teorije grafov, topologije,… Večina matematičnih predmetov je razdeljena na predavanja, kjer novo snov obravnavate, in vaje, ki so namenjene utrjevanju pridobljenega znanja.

Didaktična znanja, ki so potrebna za uspešno podajanje matematike učencem in dijakom, boste razvijali pri predmetih didaktike matematike, ki vključujejo tudi hospitacije pri mentorjih učiteljih v šolah, praktične nastope na šolah in pedagoško prakso.

Kakšni so cilji programa?

Temeljni cilj programa je pridobitev vseh potrebnih strokovnih znanj za poučevanje matematike v osnovnih šolah, srednjih šolah in gimnazijah. To vsebuje tako poglobljeno razumevanje matematične stroke kot tudi obvladanje specialno – didaktičnih vsebin in spretnosti, ki so potrebne za uspešno poučevanje matematike.

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše:

  • a) kdor je opravil splošno maturo,
  • b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a. in c. izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu  60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

kandidati iz točke b. izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
  • uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk

Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta. Bo tudi tvoja?

dr. Andreja Eršte, profesorica matematike in fizike v Šolskem centru Novo mesto
vpiši se na pef

Začni študirati
Matematiko

Nisi prepričan-a o študiju
Matematike?

Alt

razredni pouk

Alt

likovna pedagogika

Alt

predšolska vzgoja

Bodi na tekočem