O fakulteti

Katedra za psihologijo

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo katedre za psihologijo je oblikovanje odprtega prostora za kritični in inovativni doprinos k razvoju psihološke stroke, za izmenjavo sodobnih spoznanj in izkušenj na raziskovalnem, strokovnem in pedagoškem področju vzgoje in izobraževanja.

Pedagoška dejavnost

Katedra za psihologijo združuje psihologinje in psihologa (visokošolske učiteljice/učitelje in sodelavke) z različnih oddelkov (Oddelek za temeljni pedagoški študij, Oddelek za socialno pedagogiko, Oddelek za predšolsko vzgojo in Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko), ki izvajajo številne obvezne in izbirne predmete s psihološko vsebino na različnih programih Pedagoške fakultete na obeh stopnjah študija.

Obvezni predmeti: Razvojna psihologija, Pedagoška psihologija, Psihologija za učitelje, Sodelovanje, svetovanje in timsko delo, Interdisciplinarni seminar, Psihomotorični razvoj in učenje, Socialna interakcija, Osnove skupinskega dela, Psihodinamske osnove interveniranja, Socialna pedagogika, Socialno pedagoški diskurzi, Timsko delo in supervizija, Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb, Strategije psihosocialnega vključevanja in prilagajanja, Značilnosti in diagnostika učencev s PPPU, Interaktivno in okoljsko pogojene učne težave, Razvoj in kakovost vrtcev, Otroštvo in vzgoja, Demokratizacija predšolske vzgoje, Magistrsko delo;

Izbirni predmeti: Psihologija družine in sodelovanje s starši, Sodelovanje s starši in z družinami, Izbrana poglavja iz psihodrame, Travmatski dogodki in krizne situacije v vzgoji in izobraževanju, Timsko delo v vzgoji in izobraževanju, Samopodoba otroka in mladostnika v šoli, Nadarjeni učenci v osnovni šoli, Nadarjenost v učnem kontekstu, Delo z učno manj uspešnimi in vedenjsko težavnimi, Socialno komunikacijske veščine in težavno vedenje, Doživljajska pedagogika, Razvoj, učenje in poučevanje v zgodnjem otroštvu;

Raziskovalna dejavnost

Člani katedre raziskovalno delujejo na različnih področjih razvojne, pedagoške in socialne psihologije, obravnavanja nadarjenosti v vzgoji in izobraževanju, psihologije družin in sodelovanja s starši, pozitivne psihologije, duševnega zdravja, timskega dela v vzgoji in izobraževanju, posebnih potreb in specifičnih učnih težav, profesionalnega razvoja pedagoških delavcev in supervizije, praktičnega pedagoškega usposabljanja ipd.

Podrobneje o katedri

Predstojnica: izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić

Namestnica predstojnice: doc. dr. Simona Prosen

doc. dr. Olga Poljšak Škraban

doc. dr. Marcela Batistič Zorec

doc. dr. Polona Gradišek

asist. Anja Gruden

asist. Neža Podlogar

doc. dr. Alenka Polak

doc. dr. Mojca Poredoš

doc. dr. Tomaž Vec

asist. dr. Urška Žerak

Bodi na tekočem