Alt
redni profesor

dr. Janez Vogrinc

Kabinet

Kabinet 031

Izvajanje predmetov na 1. stopnji

 • Pedagoška metodologija (študijski program Razredni pouk)
 • Pedagoška metodologija I (študijski program Socialna pedagogika)
 • Pedagoška metodologija II (študijski program Socialna pedagogika)
 • Pedagoška metodologija (študijski program Likovna pedagogika)
 • Pedagoška metodologija (študijski program Predšolska vzgoja)
 • Pedagoška metodologija (študijski progrma Dvopredmetni učitelj)

Izvajanje predmetov na 2. stopnji

 • Raziskovanje pedagoške prakse (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)
 • Metodologija znanstvenega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)
 • Magistrski seminar (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)
 • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela (drugostopenjski magistrski študijski program Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje)
 • Oblikovanje vzgojne zasnove šole in vrtca (drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika)
 • Metodologija pedagoškega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika)
 • Učitelj raziskovalec (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika)
 • Metodologija znanstvenega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji)
 • Metodologija znanstvenega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje)

 • Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju.
 • Ciljno raziskovalni projekti, naslov: Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov
 • Razvoj patriotizma med mladimi
 • Vzgoja v javni šoli – oblikovanje vzgojnega koncepta
 • Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja
 • Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno – izobraževalnem sistemu
 • Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju
 • Teacher Education – Innovation of Studies in Mathematics and IT

Ostali zaposleni

Alt

Milena Repa

Knjižnica

Alt

Marko Slapar

Matematika-računalništvo

Alt

Robert Potočnik

Likovna pedagogika

Alt

Urška Žerak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Ana Gostinčar - Blagotinšek

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem