Alt
Asistent

Maruša Sirk

Kabinet

Kabinet Vegova 4

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Uvod v kognitivno znanost 1 in 2 / Introduction to Cognitive Science 1 and 2
  • Uvod v raziskovanje 1 in 2 / Introduction into Research 1 and 2
  • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
  • Prvoosebno raziskovanje / First person research
  • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People
  • Raziskovanje človeškega doživljanja – prepričanja, čustva, sebstvo / Exploring human experience – beliefs, emotions, self

  • Training in Embodied Critical Thinking – TECT (student assistant in year 2023) (Erasmus+; 2020-2023)
  • Transatlantic Cooperation and the Diaspora as a Soft Power – The Role and Importance of Intellectuals in the United States and Canada (student researcher in years 2021, 2022) (CRP 2021 Tender; ASEF Institute, New University, MZZ; 2021-2023)
  • Mitigating the effects of brain drain and strengthening the mechanism of brain circulation (student researcher in years 2020, 2021) (CRP 2019 Tender; ASEF Institute, ZRC SAZU, MIZŠ; 2019-2021)

Nevsakdanja stanja zavesti, s posebnim zanimanjem za psihedelike in njihove učinke na duševno zdravje, prvoosebno raziskovanje, empirična fenomenologija, meditacija, utelešena kognicija in presečišče med duhovnostjo in znanostjo.

Maruša Sirk je magistrica kognitivne znanosti, zaposlena kot asistentka na področju kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani. Svoje dodiplomsko izobraževanje je zaključila na psihologiji. Kot asistentka sodeluje pri raznih predmetih na magistrskem programu kognitivna znanost, ki je del skupnega srednjeevropskega interdisciplinarnega programa, prav tako sodeluje pri nekaterih predmetih na področju socialne pedagogike. Je del Centra za kognitivno znanost, Laboratorija za empirično fenomenologijo ter Slovenskega društva za kognitivno znanost.

Ostali zaposleni

Alt

Jana Rapuš Pavel

Socialna pedagogika

Alt

Damjana Kogovšek

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Janez Krek

Temeljni pedagoški študij

Alt

Dragan Marušič

Matematika-računalništvo

Alt

Marko Slapar

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem