Alt
redna profesorica

dr. Metoda Kemperl

Kabinet

Kabinet 127

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 / History of art with Theory of Art 1
 • Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 / History of art with Theory of Art 2
 • Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 / History of art with Theory of Art 3
 • Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 / History of art with Theory of Art 4
 • Sodobne likovne prakse 1 / Contemporary Art Practice 1
 • Sodobne likovne prakse 2 / Contemporary Art Practice 2
 • Likovna umetnost in estetska vzgoja / Art and Aestetics Education
 • Uvod v umetnostno zgodovino / Introduction to Visual Art History

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Edukacijska vloga muzeja / Educational role of museum
 • Muzejska pedagogika s praktičnim usposabljanjem / Museum education with practical training
 • Interpretacija umetnostne dediščine / Art heritage interpretation

Raziskovalna področja / Research areas

 • baročna arhitektura / baroque architecture
 • baročna kultura / baroque culture
 • romanja in milostne podobe / pilgrimages and holly icons
 • muzejska pedagogika / museum education
 • umetnostna didaktika / art education

Projekti / Projects

 • Muzejska interpretacija na Hrvaškem in v Sloveniji: primer stalnih postavitev v umetniških muzejih / Museum Interpretation in Croatia and Slovenia: art museum permanent exhibitions, Bilateralni projekt v okviru slovensko hrvaškega sodelovanja na področju znanosti in tehnologije / Bilateral slovenia-croatia cooperation in science and technology (2014, 2015)
 • Raziskovalni program (1999-2018): Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana / Research program (1999-2018): History of Art of Slovenia, Central Europe and the Adriatic

Ostali zaposleni

Alt

Tadej Starčič

Matematika-računalništvo

Alt

Barbara Kotar

Finančno - računovodska služba

Alt

Anja Jerčič Jakob

Likovna pedagogika

Alt

Mojca Pečar

Razredni pouk

Alt

Vesna Mitrović

Referat

Bodi na tekočem