Alt
Asistent

Nuša Jurjevič

Kabinet

Kabinet 135

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Ustvarjalni gib in plesna pedagogika
  • Stičišče umetnosti in sodobnih tehnologij
  • Umetnost za sobivanje v trajnostni družbi
  • Utelešeni pristopi ustvarjanja in učenja
  • Umetnost v kurikulu za vrtce
  • Plesno gledališče
  • Plesno izražanje
  • Lutkarstvo

Ostali zaposleni

Alt

Roman Makše

Likovna pedagogika

Alt

Barbara Penko

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Primož Šparl

Matematika-računalništvo

Alt

Erna Žgur

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Nataša Zrim Martinjak

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem