Alt
docentka

dr. Irena Nančovska-Šerbec

Kabinet

Kabinet 133 – B

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Uvod v programiranje / Introduction to Programming
 • Uvod v računalništvo / An Introduction to Computing
 • Uporaba programske opreme / The use of Sofware
 • IKT za poučevanje računalništva / Information and Communication Technology for Teaching Computing
 • Arhitekture računalniških sistemov / The Architecture of Computer System
 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • Uporaba umetne inteligence v izobraževanju / Applied Artificial Intelligence in Education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja računalništva z didaktiko / Selected Themes from Computing with Didactics

Mednarodni projekti / International projects

 • GLAT – Games for Learning Algoritmic Thinking
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Irena Nančovska Šerbec
  Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Anja Luštek, Mateja Bevčič
  Prijavitelj: Sveučilište u Rijeci
  Spletna stran projekta: https://glat.uniri.hr
  Trajanje projekta: 2 leti, 2017 – 2019
  Šifra projekta: 2017-1-HR01-KA201-035362
 • TEALEAF, Teaching Ecology Through Apps: Learning Engagement And Fun
  Nacionalni koordinator: dr. Dušan Krnel, prof.
  Projektna skupina na PEF: Dušan Krnel, Gregor Torkar, Irena Nančovska Šerbec
  Trajanje projekta: 3 leta, 01.09.2014 – 31.08.2017
  Prijavitelj: UDOGEC DDEC DE LA MAYENNE – Union départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique de la Mayenne
  Speletna stran projekta: ttps://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/
  Šifra projekta: 2014-1-FR01-KA201-008559
 • Creative Classroom
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapuše
  Prijavitelj: AS BCS Koolitus, Estonij
  Spletna stran projekta: http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass
  Trajanje projekta: 2 leti, 2014 – 2016
  Šifra projekta: 2014-1-EE01-KA201-000525
 • ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology
  Nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
  Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  Partnerji: South-­West University “Neofit Rilski”, BG, University of Agder, NO
  Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive ProgrammesIP)
  Obdobje projekta: 2014
  Šifra projekta: NFM-NFM-18/14
 • SEGAN – Serious Learning Games
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Program
  Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
  Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
 • SELEAG – Serious Learning Games
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
  Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
 • ESPANT – European Study Programme for Advanced Networking Technologies
  Nacionani koordinator projekta na PEF: izr. prof. dr. Jože Rugelj
  Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
  Naročnik projekta: Erasmus
  Prijavitelj: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
  Trajanje projekta: 2 leti, 2008-2010
  Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
 • Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection
  Nacionalni koordinator projekta: izr. prof. dr. Jože Rugelj
  Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik, Aleš Videnšek
  Program: EU, Leonardo da Vinci
  Trajanje projekta: 2 leti, 2003 – 2005
  Prijavitelj: Sofia University “St. Kliment Ohridski” (NIS-SU), Bolgarija
  Šifra projekta: BG/02/B/F/PP-132106
 • FP5 IST-11495 project SOL-EU-NET
  Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: Solomon European Virtual Enterprise
  IJS with partners
  Trajanje: 2000-2003

Nacionalni projekti / national projects

 • KAUČ – Za kakovost slovenskih učbenikov.

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vodja projekta in konzorcija: dr. Gregor Torkar Spletna stran: http://www.kauc.si/ Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2022 (sodelovanje v letu 2022)

 • IKT v pedagoških študijskih programih UL
  Trajanje: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2018
  Spletna stran: http://ikt-projekti.uni-lj.si/
  Vodja projekta: dr. Vesna Ferk Savec
 • Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti
  Trajanje: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2020
  Spletna stran: https://nio8.uni-lj.si/
  Koordinator na UL PEF: dr. Vesna Ferk Savec
 • L5-6135 Including information technology into teaching and learning,
  University of Ljubljana, Faculty of Education
  Trajanje: od 1.7.2004 do 30.6.2007

Ostali zaposleni

Alt

Anja Jerčič Jakob

Likovna pedagogika

Alt

Tina Rozmanič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Romina Plešec Gasparič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Daša Bojc

Likovna pedagogika

Alt

Marinka Cimprič Paradinović

Kadrovska služba

Bodi na tekočem